Eksport do krajów pozaunijnych

W okresie trzech kwartałów 2021 r. do krajów pozaunijnych wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o łącznej wartości 7,5 mld EUR, o 4% wyższej niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Eksport do krajów pozaunijnych
Eksport do krajów pozaunijnych, ale z wyłączeniem krajów WNP wzrósł o 3% do 6,2 mld EUR. Pozycję głównego odbiorcy polskich towarów rolno-spożywczych poza Unią Europejską utrzymała Wielka Brytania, tj. przychody na poziomie 2,1 mld EUR, co daje spadek o 6%, a więc wysyłka głównie przetworów mięsnych, mięsa drobiowego oraz wyrobów czekoladowych i piekarniczych. Biorąc pod uwagę skalę zmian uwarunkowań rynkowych po wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. umowy o handlu i współpracy między Wielką Brytanią a Unią Europejską, relatywnie nieznaczny spadek przychodów z wywozu należy uznać, jako potwierdzenie utrzymania kontaktów handlowych przez krajowych przedsiębiorców.

Czynnikiem wspierającym konkurencyjność polskich artykułów rolno-spożywczych eksportowanych na rynek brytyjski była aprecjacja funta szterlinga względem waluty krajowej. Liczącymi się odbiorcami krajowych artykułów rolno-spożywczych, podobnie jak w latach poprzednich, były również: Arabia Saudyjska - przychody na poziomie 434 mln EUR, a zatem to spadek o 7% i dostawy przede wszystkim papierosów i pszenicy, Stany Zjednoczone - 433 mln EUR, czyli wzrost o 14% i wywóz głównie wyrobów czekoladowych, mięsa wieprzowego i alkoholu oraz Algieria - 350 mln EUR, a więc dwukrotny wzrost i wysyłka ziarna pszenicy stanowiła 55% wartości eksportu, a w dalszej kolejności: Izrael - o 14% do 211 mln EUR i wywóz przede wszystkim cukru i mięsa wołowego, Norwegia - o 12% do 189 mln EUR i eksport przede wszystkim papierosów – 37% wartości, a także Chiny - spadek o 2% do 151 mln EUR i wysyłka głównie mleka płynnego i śmietany oraz serwatki – łącznie blisko 60% wartości wywozu i Szwajcaria - o 7% do 138 mln EUR i eksport głównie alkoholu i karmy dla zwierząt.


Tagi:
źródło: