Eksport mrożonych owoców z Polski wzrósł o 15%

Według danych Eurostat wolumen eksportu mrożonych owoców w okresie od lipca 2016 r. do stycznia br. (pierwsze 7 miesięcy bieżącego sezonu) zwiększył się o 3% w relacji rocznej i wyniósł 212,3 tys. t. Do krajów poza UE Polska wyeksportowała ponad 46,5 tys. t mrożonych owoców, czyli o ponad 15% więcej niż przed rokiem.

Eksport mrożonych owoców z Polski wzrósł o 15%

Eksport mrożonych owoców z Polski


Wzrost ten wynika głównie ze zwiększenia o 23% wolumenu wywozu mrożonych malin (CN081120), który w omawianym okresie wyniósł 74,9 tys. t wobec 61,0 tys. t w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na rynek UE trafiło 60,0 tys. t tych owoców, czyli o 20% więcej r/r. Tym samym, w bieżącym sezonie, Polska stała się głównym dostawcą mrożonek malinowych na rynek unijny. Sprzyjała temu mniejsza podaż malin z Serbii, która jest głównym konkurentem Polski na tym rynku.
 
Według danych Foodnews w okresie pierwszych siedmiu miesięcy bieżącego sezonu ceny mrożonych malin na rynku UE systematycznie spadały i w połowie maja ukształtowały się na poziomie 1,3 EUR/kg wobec 2,13 EUR/kg rok wcześniej, co oznacza spadek o 39% w relacji rocznej.
 
Z kolei w przypadku mrożonych truskawek (CN 081110), których Polska jest głównym producentem w UE, obserwowano odwrotne tendencje. Eksport tych owoców w okresie od lipca 2016 r. do stycznia 2017 r. zmniejszył się o 12% i wyniósł 55,0 tys. t. Spadek eksportu wynika m.in. z mniejszej podaży tych owoców na krajowym rynku, będącej konsekwencją mniejszych krajowych zbiorów w 2016 r. Zdaniem ekspertów Banku BGŻ BNP Paribas, niższa podaż mrożonych truskawek, przy stabilnym unijnym popycie, jest czynnikiem wspierającym ich ceny w bieżącym sezonie. Według notowań Foodnews ceny te systematycznie wzrastały, szczególnie w pierwszej połowie bieżącego sezonu i w połowie maja oscylowały wokół 1,5 EUR/kg, co oznacza, że były o 76% wyższe r/r.
 
Biorąc pod uwagę niski poziom zapasów mrożonek truskawkowych na rynku unijnym, a także fakt, że w wyniku wiosennych przymrozków część krajowych plantacji truskawek została uszkodzona, a okres zbiorów rozpoczął się później niż w roku poprzednim, prawdopodobnie można oczekiwać, że w nadchodzącym sezonie ceny mrożonych truskawek mogą utrzymać tendencję wzrostową.
 
W pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego sezonu zwiększył się również wolumen wywozu mrożonej czarnej porzeczki (CN08112039) i wyniósł 20,9 tys. t wobec 17,3 tys. t w odpowiednim okresie ubiegłego sezonu, co oznacza wzrost o 21%. Głównymi odbiorcami tych owoców z Polski były: Białoruś - 7,14 tys. t, (+41% r/r), Niemcy – 4,0 tys. t (-9% r/r) i Belgia - 2,3 tys. t (+41% r/r).
 
W omawianym okresie wyeksportowano 45,2 tys. t mrożonych wiśni (CN 08119075), wobec 42,4 tys. t w analogicznym okresie ubiegłego sezonu, co oznacza wzrost o blisko 7%. Głównymi importerami mrożonych wiśni z naszego kraju były: Białoruś - 14,5 tys. t (+27% r/r), Niemcy - 13,8 tys. t (-11% r/r) i Ukraina – 2,4 tys. t (+135% r/r).


Tagi:
źródło: