wiśnie i strony powiązane

 • 2019-07-26

  Podaż, popyt, ceny na Rynku Hurtowym Bronisze

  Ogrodnictwo

  W mijającym tygodniu nie zaszły zmiany w pogodzie, które mogłyby dać nadzieję na zmniejszenie suszy rolniczej, która swym zakresem obejmuje większość województw. Najgorsza sytuacja panuje w pasie województw od lubuskiego na zachodzie do mazowieckiego i lubelskiego na wschodzie kraju (50 - 98 % gleb zagrożonych suszą). Jest on równocześnie krajowym centrum produkcji warzyw i...

 • 2019-07-12

  Sytuacja handlowa na Rynku Hurtowym Bronisze

  Uczestnicy Rynku Hurtowego Bronisze wciąż zmagają się ze skutkami suszy rolniczej i upałami zanotowanymi w drugiej połowie czerwca.

 • 2019-07-01

  Sytuacja handlowa na Rynku Hurtowym Bronisze

  Ogrodnictwo

  Nastały bardzo trudne dni dla rolników i hurtowników. Przedłużająca się susza i rekordowe upały spowodowały spadki podaży i jakości oferowanych na Rynku krajowych owoców i warzyw. Ceny również ulegają dużym wahaniom z powodu nieregularności podaży i popytu.

 • 2019-04-16

  Opinia samorządu nt. zmian wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy

  Przepisy i regulacje

  Zarząd KRIR przekazał opinie do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej.

 • 2019-01-04

  Sprzyjające warunki wegetacji drzew owocowych

  Sad i owoce

  Ostatni sezon wegetacji drzew owocowych odznaczał się na ogół sprzyjającymi warunkami, tj. brak strat zimowych, obfite kwitnienie, dobre zawiązywanie owoców, niewystąpienie wiosennych przymrozków.

 • 2018-10-05

  Wyższe zbiory owoców z drzew

  Sad i owoce

  Produkcję owoców z drzew ocenia się na poziomie wyższym niż przewidywany w pierwszym szacunku, a więc na blisko 4,4 mln t, przy czym zbiory z sadów jabłoniowych zostały aktualnie ocenione na 3,9 mln t, czyli o 60% więcej od bardzo niskiej produkcji roku poprzedniego.

 • 2018-04-12

  Prognoza dla rynku owoców 2018 i podsumowanie 2017

  Sad i owoce

  Jaka jest sytuacja na rynku owoców miękkich? Jak przedstawia się produkcja jabłek? Jak się przedstawia rynek malin i wiśni?

 • 2018-04-27

  W tym roku zapowiadają się wysokie plony owoców

  Ogrodnictwo

  Tegoroczna aura sprzyja kwitnieniu drzew i krzewów owocowych. Na Mazowszu jest już po kwitnieniu czereśni, a pogoda była korzystna dla oblotów pszczół. Podobnie w województwie łódzkim.

 • 2018-02-07

  Sytuacja na rynku mrożonych wiśni w sezonie 2017/2018

  Sad i owoce

  Według danych FAO, udział Polski w światowych zbiorach w latach 2014-2016 wynosił 14%, przez co nasz kraj zajmował trzecie miejsce w światowej produkcji. Pierwsze miejsce należało do Rosji z 15%, drugie do Turcji z 14%, a czwarte do Ukrainy z 13%.

 • 2017-11-17

  Handel zagraniczny owocami i ich przetworami

  Sad i owoce

  Z Polski w okresie styczeń–lipiec 2017 r. wyeksportowano 1,21 mln ton owoców i ich przetworów względem 1,23 mln ton w tym samym okresie rok wcześniej, co daje spadek o 1%. Za to wartość wysyłki zwiększyła się o 1,5% do 771 mln euro.

 • 2017-11-08

  Silny spadek eksportu mrożonych wiśni z Polski

  Sad i owoce

  Polska jest największym producentem wiśni w UE, z udziałem przekraczającym 50% w rynku.

 • 2017-11-02

  Ceny skupu podstawowych gatunków owoców z drzew

  Sad i owoce

  Ceny skupu podstawowych gatunków owoców z drzew, przy bardzo wysokiej podaży, zmniejszyły się w ujęciu roku.

 • 2017-10-06

  Owoce 2017

  Sad i owoce

  Na tym etapie, zbiory owoców z drzew są oceniane w przedziale pomiędzy 2,6 – 2,8 mln t, tj. na poziomie od 35% do 30% mniejszym od produkcji roku poprzedniego.

 • 2017-08-30

  Rynek mrożonych wiśni

  Sad i owoce

  Według danych Eurostat w okresie od lipca 2016 r. do maja 2017 r. z Polski wyeksportowano 71,2 tys. t mrożonych wiśni, czyli o blisko 4% więcej w relacji rocznej. Jednocześnie w ujęciu wartościowym obserwowano odwrotne tendencje. Wartość eksportu mrożonych wiśni w omawianym okresie zmniejszyła się o 6% i wyniosła 45,3 mln EUR.

 • 2017-08-18

  Koniec wiśni. Borówki amerykańskie taniej niż rok temu

  Produkcja roślinna

  Ze względu na bardzo małe zbiory wiśni (GUS szacuje, że w tym roku będzie to 70 tysięcy ton, przy 194 tysiącach w 2016 r) na Rynku Hurtowym Bronisze skończyły się już dostawy tych owoców. Ceny w tym roku były około czterokrotnie wyższe w porównaniu do cen 2016 roku. Dużo jest borówek amerykańskich, ceny hurtowe na poziomie roku poprzedniego, od 13 zł do 16 zł za kilogram.