| Autor: redakcja1

Wysoki eksport zagęszczonego soku jabłkowego z Polski

W drugiej połowie 2014 r. eksport zagęszczonego soku jabłkowego (ZSJ) z Polski wykazywał silną dynamikę zwyżkową na rynkach poza UE – podaje Bank BGŻ.

Wysoki eksport zagęszczonego soku jabłkowego z Polski

Eksport zagęszczonego soku jabłkowego z Polski

Jak wynika z danych Eurostatu od lipca do października 2014 r. jego wolumen wzrósł 6,6-krotnie do 9,7 tys. t, podczas gdy do UE-28 odnotował 9% obniżkę. Szczególnie istotne znaczenie w zwiększaniu wysyłki z Polski do krajów nieunijnych miał znaczny przyrost wywozu do Federacji Rosyjskiej, widoczny przede wszystkim w czwartym kwartale 2014 r. W sumie w październiku i listopadzie 2014 r. eksport ZSJ do Rosji wyniósł 10,1 tys. t, czyli o 10 tys. t więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Przyczyną rosnącego zainteresowania koncentratem z Polski w Rosji mógł być niższy import zagęszczonego soku z Chin do tego kraju. Według UN Comtrade, dla Państwa Środka Rosja w 2013 roku była trzecim, za USA i Japonią, rynkiem zbytu zagęszczonego soku jabłkowego z udziałem wynoszącym blisko 8% - 49 tys. t.

Następna już zniżka produkcji koncentratu w Chinach, która została oszacowana na około 30% w skali roku (szacunki Foodnews), wpłynęła na obniżenie się kontyngentu wymiany międzynarodowej tym produktem. Z danych GTIS wynika, że w listopadzie 2014 roku całkowity wywóz z Chin zmalał aż o 45% w ujęciu rocznym do 34 tys. ton. 

W tym czasie wysyłka koncentrat soku jabłkowego z Polski zwiększyła się także do Stanów Zjednoczonych. Trend wzrostowy obserwowany był już od początku bieżącego sezonu. Według danych statystyki unijnej, od lipca do października 2014 r. sprzedaż na ten rynek wyniosła 1,4 tys. t, czyli była 40-krotnie wyższa niż w tym samym okresie przed rokiem. Dodatkowo w analogicznym czasie wywóz z krajów UE-28 do USA był wzrósł 3,1-krotnie do 13 tys. t.

Dynamika wzrostu sprzedaży z Polski w kolejnych miesiącach zwiększała się, a w samym listopadzie 2014 r. eksport ZSJ do tego kraju wyniósł 1,7 tys. t, tj. o 23% więcej niż w sumie w okresie VII-X 2014 r. Nieznaczny wzrost popytu na polski koncentrat zaobserwowano także ze strony Turcji. Zniżka zbiorów jabłek w odniesieniu do 2013 r., który WAPA oceniła na 24%, mógł przyczynić się do obniżenia produkcji soków w tym kraju.

Według Eurostatu w październiku i listopadzie 2014 r. Turcja w sumie sprowadziła z Polski 0,5 tys. t koncentratu, podczas gdy w tym samym czasie w roku nie odnotowywano wysyłki do tego kraju. Zwiększenie się zapotrzebowania na koncentrat jabłkowy poza Unią, miał z pewnością wpływ na spadek jego zapasów na rynku wspólnotowym. Ponadto import ZSJ przez UE-28 w okresie od lipca do października 2014 r. zmalał o 26% w skali roku do 46 tys. t.

Mimo prawdopodobnej zwyżki produkcji koncentratu w Unii jego ceny na przełomie roku zaczęły rosnąć. Jak wynika z danych Foodnews, cena ZSJ z Polski w połowie stycznia 2015 r. zwiększyła się o 18% w odniesieniu do listopada i grudnia 2014 r. do poziomu 0,80 euro/kg.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!