| Autor: redakcja1

Ograniczenie obrotów polskiego handlu zagranicznego produktami mleczarskimi

Pogorszenie koniunktury na globalnym rynku mleka i przedłużone przez Federację Rosyjską embargo na zakup produktów mleczarskich przyczyniły się do ograniczenia obrotów polskiego handlu zagranicznego produktami mleczarskimi - podaje Agencja Rynku Rolnego.

Ograniczenie obrotów polskiego handlu zagranicznego produktami mleczarskimi

Eksport produktów mleczarskich z Polski

W 2015 r. kontyngent wysyłki wyrażony w ekwiwalencie mleka wyniósł 2,85 mld litrów i był o 1% wyższy niż w 2014 r. Jednocześnie w wyniku znacznie mniejszych niż rok wcześniej cen transakcyjnych wpływy otrzymane z wysyłki produktów mleczarskich zmalały o 15% do 1,6 mld EUR.
 
Produkty mleczarskie tradycyjnie dostarczane były głównie do UE. W 2015 r. udział tych krajów w wartości eksportu z Polski był o prawie 6 p.p. wyższy niż w roku 2014 i wyniósł 72%. Jednak wpływy uzyskane z wywozu do UE zmalały o 7% do 1,2 mld EUR.

Największymi odbiorcami produktów mleczarskich z Polski były: Niemcy - 19% wartości, Czechy - 8%, Holandia - 6%, Wielka Brytania i Włochy - po 5% oraz Słowacja, Rumunia i Węgry - po 4%. Rosyjskie embargo na import produktów mleczarskich oraz ograniczona dostawa na Ukrainę przyczyniły się do zmniejszenia wywozu do WNP. Udział krajów wchodzących w skład tego ugrupowania w wysyłce polskich produktów mleczarskich zmalał z 8% do 3%. Całkowita wartość eksportu produktów mleczarskich do krajów WNP w 2015 r. była o 67,5% niższa niż rok wcześniej i wyniosła 50 mln EUR.

Udział krajów pozaunijnych nienależących do WNP w wywozie był o 1 p.p. mniejszy od notowanego rok wcześniej i wyniósł 25%. Spośród tych państw największy udział w wysyłce produktów mleczarskich z Polski miały: Algieria i Chiny - po 3% wartości wywozu, Wietnam, Arabia Saudyjska - po 2% oraz Indonezja, Irak, Meksyk, Kuba, Egipt i Malezja - po 1%.Tagi:
źródło: