Eksport produktów mlecznych

W okresie styczeń–lipiec 2022 r. w strukturze eksportu dominującą pozycję zajmowały sery i twarogi, których wysyłka odpowiadała za 30% wpływów, tj. 666 mln euro uzyskanych ze sprzedaży zagranicznej produktów mlecznych z Polski. W tej grupie towarowej największy udział, a więc 65% wartości wywozu serów i twarogów ogółem stanowiły sery dojrzewające.

Eksport produktów mlecznych
W okresie styczeń–lipiec 2022 r. wartość eksportu serów dojrzewających wyniosła 431 mln euro i była większa o 20% niż w analogicznym okresie 2021 r. Sery dojrzewające dostarczano głównie do UE-27, gdzie w okresie styczeń–lipiec 2022 r. było to 68% wartości i 294 mln euro, przede wszystkim do Czech - 13% za 56 mln euro, Włoch - 9% za 38 mln euro, Niemiec - 8% za 36 mln eur oraz na Słowację - 8% za 33 mln euro. Poza Unią Europejską polskie sery dojrzewające znajdowały nabywców głównie: w Ukrainie - 10% za 44 mln euro, Arabii Saudyjskiej - 5% za 21 mln euro oraz Wielkiej Brytanii - 4% za 18 mln euro.


Tagi:
źródło: