Handel produktami mlecznymi z Polski

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–marzec 2022 r. wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła 814,5 mln EUR i była wyższa o 32,5% niż w analogicznym okresie 2021 r.

Handel  produktami mlecznymi z Polski
Jednocześnie na import tego asortymentu wydatkowano 351,6 mln EUR, czyli więcej o 25% niż w pierwszym kwartale 2021 r. Dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi w czasie trzech pierwszych miesięcy 2022 r. ukształtowało się na poziomie 462,9 mln EUR, czyli wyższym o 39% niż w okresie styczeń–marzec 2021 r. Sprzedaż produktów mlecznych do krajów Unii Europejskiej wygenerowała 73% wpływów uzyskanych z eksportu - 592 mln EUR, co daje wzrost o 55%.

Głównymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy z 21% wartości i 175 mln EUR, Niderlandy z 8% i 66 mln EUR, Czechy z 6% i 47 mln EUR, Włochy z 5% i 39 mln EUR oraz Rumunia z 4% i 34 mln EUR.

Udział krajów pozaunijnych (nienależących do WNP) stanowił 24% w wywozie produktów mlecznych z Polski. Przychody uzyskane z wysyłki wyniosły 194,5 mln EUR i były o 4% niższe niż w pierwszym kwartale 2021 r. Największy udział w polskim wywozie miała Wielka Brytania - 4% wartości wywozu i 34 mln EUR, Algieria i Chiny - po 3% i odpowiednio 25 mln EUR i 23 mln EUR, a także Arabia Saudyjska z 2% i 15 mln EUR.

Udział krajów WNP w wywozie artykułów mleczarskich był nieznaczny i w pierwszym kwartale 2022 r. wyniósł 3%. Całkowita wartość wyeksportowanych produktów uległa spadkowi o 4,5% do 28 mln EUR. Produkty mleczne dostarczano głównie do Ukrainy - 24 mln EUR.


 


Tagi:
źródło: