Handel produktami pierwotnego przetwórstwa zbóż w sezonie 2017/2018

Wywóz produktów pierwotnego przetwórstwa zbóż z Polski w sezonie 2017/2018 był o 8,5% wyższy niż w poprzednim sezonie.

Handel produktami pierwotnego przetwórstwa zbóż w sezonie 2017/2018
W sumie przychody ze sprzedaży zagranicznej tych produktów wyniosły 228 mln EUR względem 210 mln EUR w sezonie 2016/2017. Ich odbiorcami były głównie kraje UE z 69% wartości tych produktów, w tym przede wszystkim Niemcy - 68 mln EUR, Holandia i Litwa - po 14 mln EUR, a spoza krajów unijnych USA - 21,5 mln EUR, Meksyk - 9 mln EUR, Norwegia - 5 mln EUR i Etiopia - 4,5 mln EUR.
 
Wartość importu produktów pierwotnego przetwórstwa zbóż w odniesieniu do sezonu 2016/2017 była o 8% wyższa i wyniosła 218 mln EUR. Ponad 97% produktów zbożowych pierwotnego przetwórstwa sprowadzono z państw UE, zwłaszcza z Niemiec - 27%.
 
Od sezonu 2016/2017 saldo handlu produktami zbożowymi pierwotnego przetwórstwa jest dodatnie. W sezonie 2017/2018 saldo osiągnęło poziom 9 mln EUR względem 7 mln EUR w sezonie 2016/2017.


Tagi:
źródło: