Handel unijnym cukrem z krajami trzecimi

W sezonie 2016/2017 do UE sprowadzono w sumie 2,5 mln ton cukru, a więc o 17% mniej niż w sezonie 2015/2016.

Handel unijnym cukrem z krajami trzecimi
Najwięcej cukru przywieziono z krajów objętych porozumieniami EPA5 i EBA6 – 52% - 1,3 mln ton, a także z państw Ameryki Łacińskiej – Kolumbii i Peru – 10% - 259 tys. ton, Brazylii – 7% - 170 tys. ton, z krajów bałkańskich – 7% - 164 tys. ton. W czasie pierwszych trzech miesięcy sezony 2017/2018 do UE sprowadzono 0,4 mln ton cukru. Najwięcej cukru sprowadziła Wielka Brytania - 34% wolumenu unijnego importu, Włochy - 21%, Hiszpania - 15% oraz Portugalia - 10%.
 
 
 
Unijny eksport cukru w sezonie 2016/2017 wyniósł 1,3 mln ton. Największym importerem cukru z UE był Izrael – 16% wolumenu wysyłki - 207 tys. ton, Egipt – 10% - 135 tys. ton, Szwajcaria – 6% - 80 tys. ton, Norwegia – 6% - 77 tys. ton oraz Liban – 5% - 72 tys. ton. Od początku sezonie 2017/2018, z uwagi na zwiększoną podaż cukru z produkcji, z UE wywieziono ponad 1,4 mln ton cukru, tj. o 1 mln ton więcej niż przed rokiem.

 Tagi:
źródło: