| Autor: redakcja1

Pomimo deprecjacji złotego polski wywóz produktów mleczarskich będzie zbliżony do ubiegłorocznego

Niskie globalne ceny produktów mleczarskich prawdopodobnie przyczynią się do dalszego zwiększenia się popytu, głównie ze strony Chin. W efekcie czego handel zagraniczny tymi artykułami ulegnie zwyżce - przewiduje Agencja Rynku Rolnego.

Pomimo deprecjacji złotego polski wywóz produktów mleczarskich będzie zbliżony do ubiegłorocznego

Eksport produktów mleczarskich

Jak wynika z szacunków FAO w 2016 r. światowa wysyłka produktów mleczarskich osiągnie wynik 73 mln ton w ekwiwalencie mleka, tj. więcej o 1,5% od prognozowanego na 2015 r.
 
Niemniej jednak, pomimo deprecjacji złotego oraz konkurencyjnych cen polskich produktów mleczarskich, wywóz tych artykułów będzie podobny do notowanego w 2015 r. Jednocześnie, przy niskich cenach importowych, zakup produktów mleczarskich może wykazywać tendencje zwyżkowy.
 
Unijny eksport odtłuszczonego mleka w proszku w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2016 r. wyniósł 268,5 tys. ton i był o 12% niższy niż rok wcześniej. W tym czasie wysyłkę OMP z Polski ograniczono o 30% do 35 tys. ton. W wyniku o 12% mniejszych niż w 2015 r. cen otrzymywanych w wywozie oraz możliwości sprzedaży na zapasy interwencyjne, krajowy eksport OMP prawdopodobnie będzie niższy niż w 2015 r.
 
W 2016 r. eksport tego produktu może wynieść 80 tys. ton względem 108 tys. ton w 2015 r. Jednocześnie, przy szacowanym dalszym wzroście krajowego zużycia, zakup OMP może wzrosnąć. W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2016 r. do kraju sprowadzono 11 tys. ton tego produktu, czyli o 27% więcej niż rok wcześniej. OMP w 100% pochodziło z krajów członkowskich UE – przede wszystkim z Niemiec - 81%. Szacuje się, że w całym 2016 r. wwóz OMP ukształtuje się w granicy 30 tys. ton, a więc o 20% większym niż w roku 2015.
 
Wyższe zapotrzebowanie na masło ze strony USA, krajów Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej stymuluje eksport tego produktu z UE. W okresie styczeń–maj 2016 r. poza obszar celny UE wywieziono 79 tys. ton masła, czyli o 36% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie z Polski wysłano 21 tys. ton tego produktu, a zatem o 12% więcej niż w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2015 r. Przy szacowanym utrzymaniu się globalnego popytu na masło, jego eksport z Polski prawdopodobnie ulegnie dalszemu wzrostowi. Z kolei w całym 2016 r. wysyłka masła może być o 15% większa od zrealizowanej w 2015 r. i wynieść 47 tys. ton. Import natomiast może się zmaleć o 12% do 11 tys. ton.


Tagi:
źródło: