Handel zagraniczny produktami mlecznymi

W okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2023 r. wpływy branży mleczarskiej z wysyłki produktów mlecznych ukształtowały się na poziomie mniejszym niż przed rokiem.

Handel zagraniczny produktami mlecznymi
Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–sierpień 2023 r. wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła 2,35 mld EUR i była niższa o 7% niż w analogicznym okresie 2022 r.

Jednocześnie na import tego asortymentu wydatkowano 1,09 mld EUR, czyli o 4% mniej niż w okresie styczeń–sierpień 2022 r.

Dodatnie saldo obrotów handlowych produktami mlecznymi w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2023 r. ukształtowało się na poziomie 1,27 mld EUR, a zatem niższym o 9% niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Sprzedaż produktów mlecznych do krajów Unii Europejskiej wygenerowała 67% wpływów uzyskanych z wywozu na poziomie 1,58 mld EUR, tj. spadek o 13,5%.

Najważniejszymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy z 18% wartości za 423 mln EUR, Czechy z 6,5% za 152 mln EUR oraz Włochy z 5% za 124 mln EUR.

Udział krajów pozaunijnych stanowił 33% w wysyłce produktów mlecznych z Polski. Przychody uzyskane z eksportu wyniosły 781 mln EUR i były o 11,5% wyższe niż w okresie styczeń–sierpień 2022 r. Największy udział w polskim wywozie spośród krajów pozaunijnych miała Algieria z 5% wartości wywozu za 122 mln EUR, Wielka Brytania z 5% za 117 mln EUR, Ukraina z 3% za 74 mln EUR, Chiny z 3% za 63 mln EUR, a także Arabia Saudyjska z 2% za 45 mln EUR.


Tagi:
źródło: