Handel zagraniczny produktami mlecznymi

W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 r. wpływy branży mleczarskiej z eksportu produktów mlecznych ukształtowały się na poziomie mniejszym niż przed rokiem.

Handel zagraniczny produktami mlecznymi
Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–wrzesień 2023 r. wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła 2,61 mld EUR i była niższa o 8% niż w porównywalnym okresie 2022 r. Jednocześnie na import tego asortymentu wydatkowano 1,25 mld EUR, czyli mniej o 4% niż w okresie styczeń–wrzesień 2022 r.

Dodatnie saldo obrotów handlowych produktami mlecznymi w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 r. ukształtowało się na poziomie 1,35 mld EUR, tj. niższym o 11% niż w porównywalnym okresie 2022 r. Sprzedaż produktów mlecznych do krajów Unii Europejskiej wygenerowała 67% wpływów uzyskanych z eksportu, tj. 1,75 mld EUR i spadek o 14%. Głównymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy z 18% wartości i 465 mln EUR, Czechy z 7% i 172 mln EUR oraz Włochy z 5% i 136 mln EUR.

Udział krajów pozaunijnych stanowił 33% w wywozie produktów mlecznych z Polski. Przychody otrzymane z eksportu wyniosły 859 mln EUR i były większe o 9% niż w okresie styczeń–wrzesień 2022 r. Największy udział w polskim wywozie spośród krajów pozaunijnych miała Algieria z 5% wartości wywozu i 132 mln EUR, Wielka Brytania z 5% i 131 mln EUR, Ukraina z 3% i 83 mln EUR, Chiny z 3% i 69 mln EUR oraz Arabia Saudyjska z 2% i 50 mln EUR.


 


Tagi:
źródło: