Z powodu spadku koniunktury obroty polskiego handlu zagranicznego w 2015 r. uległy obniżce

W wyniku pogorszenia koniunktury na globalnym rynku mleka, w latach 2014–2015 obroty polskiego handlu zagranicznego w 2015 r. uległy ograniczeniu - podaje Agencja Rynku Rolnego.

Z powodu spadku koniunktury obroty polskiego handlu zagranicznego w 2015 r. uległy obniżce

Eksport artykułów mleczarskich

W 2015 r. eksport artykułów mleczarskich w ekwiwalencie mleka surowego ukształtował się na poziomie 2,9 mld litrów, a więc o 1% wyższym niż w 2014 r. Jednocześnie z powodu sporo mniejszych niż rok wcześniej cen transakcyjnych wpływy otrzymane z wywozu produktów mleczarskich zmalały o 15% do 1,6 mld EUR. Wwóz wyniósł 1,5 mld litrów i był o 3% niższy niż w 2014 r. Jego wartość także zmniejszyła się o 3%, do 785 mln EUR. Saldo handlu zagranicznego produktami mleczarskimi w 2015 r. było dodatnie i wyniosło 1,4 mld litrów mleka wartych 849 mln EUR względem 1,3 mld litrów za 1,1 mld EUR rok wcześniej.
 
W 2016 r. niskie ceny krajowych produktów mleczarskich prawdopodobnie pozwolą skutecznie konkurować na rynku globalnym. W wyniku czego wysyłka artykułów mleczarskich z Polski może być o 3% wyższy od obserwowanego w 2015 r. i wynieść 3 mld litrów w ekwiwalencie mleka. Jednocześnie dalszemu ograniczeniu może ulec przywóz tych produktów.
 
Handel odtłuszczonym mlekiem w proszku
 
Saldo handlu zagranicznego odtłuszczonym mlekiem w proszku w 2015 r., pomimo 8% zniżki eksportu pozostało dodatnie i ukształtowało się w granicy 83 tys. ton względem 95 tys. ton w roku 2014. W 2016 r. wywóz OMP z Polski, w wyniku niskich cen, może ulec ożywieniu. W styczniu osiągnął on poziom 8,5 tys. ton, czyli o 33% wyższy niż w rok wcześniej. Analitycy ARR przewidują, że w całym 2016 r. eksport tego proszku może wynieść 110 tys. ton wobec 108 tys. ton w 2015 r. Jednocześnie, przy możliwym dalszym wzroście krajowego zużycia, również przywóz OMP może nieco sie zwiększyć.
 
Eksport masło i tłuszczów mlecznych
 
W 2015 r., na skutek znaczącego spadku transakcyjnych cen masła, eksport tego produktu z Polski był o 14% większy niż rok wcześniej. W wyniku czego saldo ukształtowało się na poziomie 27 tys. ton w porównaniu do 21 tys. ton w roku 2014. W styczniu 2016 r. wysyłka masła z Polski była o 36% niższa niż rok wcześniej i wyniosła 2,8 tys. ton. Zwiększony popyt na masło ze strony USA, krajów Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej będzie stymulował wysyłkę tego produktu z UE. W konsekwencji też eksport masła z Polski prawdopodobnie ulegnie dalszemu wzrostowi. Analitycy ARR oceniają, że w całym 2016 r. eksport tego tłuszczu może być o 5% wyższy od odnotowanego w 2015 r. i wynieść 3 tys. ton. Przywóz natomiast może się zmaleć o 14% do 12 tys. ton.Tagi:
źródło: