| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny serami i twarogami

Rosnący l popyt na wyroby serowarskie skutkuje rozwojem eksportu.

Handel zagraniczny serami i twarogami
W latach 2004–2020 sprzedaż zagraniczna serów i twarogów zwiększyła się ze 191 mln EUR do 823 mln EUR, tj. ponad czterokrotnie. W okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2021 r. utrzymywała się zwyżka wartości wywozu tego asortymentu. Przychody otrzymane z eksportu serów i twarogów osiągnęły poziom 518 mln EUR, czyli wyższy o 8% niż w analogicznym czasie 2020 r.

Największy udział w strukturze wywozu serów i twarogów stanowią, cieszące się uznaniem zagranicznych importerów, sery dojrzewające - 60–70%. W latach 2014–2020 z Polski wywożono 45% kontyngentu krajowej produkcji tego asortymentu.

W okresie siedmiu miesięcy 2021 r. Polska uzyskała dodatnie saldo obrotów handlowych serami dojrzewającymi. Ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów na podstawie obliczeń KOWR wynika, że w okresie styczeń–lipiec 2021 r. producenci wysłali 99 tys. ton serów dojrzewających, otrzymując z tego tytułu 351 mln EUR - 1,6 mld zł, a więc więcej odpowiednio o 2% i 5% niż w okresie siedmiu miesięcy 2020 r.

Sery dojrzewające dostarczane są głównie do UE-27 w okresie styczeń–lipiec 2021 r. – 60% wolumenu – 60 tys. ton, przede wszystkim do Czech - 13% i 13 tys. ton, a następnie do Włoch - 9% i 8 tys. ton, na Słowację i do Niemiec - po 7% i po 7 tys. ton, do Rumunii - 4% i 4 tys. ton oraz na Węgry - 4% i 3,5 tys. ton. Poza Unią Europejską polskie sery dojrzewające znajdują nabywców głównie: na Ukrainie - 10% i 10 tys. ton, w Arabii Saudyjskiej - 7% i 7 tys. ton, Wielkiej Brytanii - 5% i 5 tys. ton oraz Libii, Izraelu i Panamie po 2% i po 2 tys. ton.

Przywóz serów dojrzewających do Polski stanowi uzupełnienie podaży z produkcji krajowej. W okresie styczeń–lipiec 2021 r. do Polski zaimportowano 38 tys. ton tych serów, a zatem więcej o 10% niż przed rokiem. Wydatki poniesione na zakup serów dojrzewających wyniosły 158 mln EUR - 716 mln zł i były większe o 10% niż rok wcześniej. Sery dojrzewające przywożone były z krajów UE-27, zwłaszcza z Niemiec - 45% i 17 tys. ton, a następnie z: Niderlandów - 14% i 5 tys. ton, Danii - 8% i 3 tys. ton, Włoch - 6% i 2 tys. ton, Francji - 5% i 1,7 tys. ton oraz Szwecji i Czech - po 3% i po 1 tys. ton.


Tagi:
źródło: