| Autor: redakcja1

Indeks cen produktów mlecznych FAO

Jak wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w grudniu 2020 r. kontynuowana była zwyżka indeksu światowych cen produktów mlecznych FAO.

Indeks cen produktów mlecznych FAO
W grudniu 2020 r. wskaźnik ten wyniósł średnio 108,8 pkt i był większy o 3,2% niż w listopadzie 2020 r. i o 5% niż w grudniu 2019 r.

Podwyższenie wskaźnika cen artykułów mleczarskich w omawianym czasie było wynikiem wzrostu cen wszystkich monitorowanych produktów mlecznych, szczególnie w wyniku zwiększonego światowego zapotrzebowania importowego, spowodowanego głównie obawami o niższą produkcję mleka w Oceanii, z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe, tj. susza w tym regionie świata.

W grudniu 2020 r. silny popyt wewnętrzny oraz opóźniona produkcja niektórych produktów mlecznych w Europie Zachodniej były czynnikami, które także oddziaływały prowzrostowo na notowania cen artykułów mleczarskich na rynku międzynarodowym. Pomimo trendów wzrostowych w drugiej połowie ub.r., w całym 2020 r. indeks cen produktów mlecznych FAO był o 1% mniejszy niż w 2019 r. i wyniósł średnio 101,8 pkt. Największy spadek zaobserwowano w odniesieniu do cen masła, a następnie pełnego mleka w proszku. Zwyżki z kolei względem ceny odtłuszczonego mleka w proszku i serów.

 


Tagi:
źródło: