Indeks cen produktów mlecznych FAO

Jak wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) od czerwca 2020 r. dynamicznie zwiększa się indeks światowych cen produktów mlecznych, który obliczany jest na podstawie miesięcznych zmian cen eksportowych masła, serów, OMP i pełnego mleka w proszku (PMP).

Indeks cen produktów mlecznych FAO
W maju 2021 r. indeks cen ukształtował się na poziomie 120,8 pkt, tj. większym o 1,5% niż w kwietniu 2021 r. i o 28% niż w maju 2020 r. Podwyższenie indeksu cen artykułów mleczarskich w maju 2021 r. było spowodowane wysokim poziomem cen odtłuszczonego mleka w proszku, z uwagi na silny popyt importowy, przy ograniczonych dostawach spot z Unii Europejskiej.
 
Zwyżkę indeksu stymulowały również rosnące ceny pełnego mleka w proszku pod wpływem silnego zapotrzebowania importowego, zwłaszcza ze strony Chin, pomimo dużej sprzedaży z Nowej Zelandii. Wysoki popyt na ser, przy niższych dostawach z Unii Europejskiej, były czynnikami, które również oddziaływały prowzrostowo na notowania cen artykułów mleczarskich na rynku międzynarodowym. Ceny masła, po jedenastomiesięcznym wzroście, uległy spadkowi, w wyniku zwiększonych dostaw eksportowych z Nowej Zelandii.


Tagi:
źródło: