| Autor: redakcja1

Jakość handlowa olejów roślinnych

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej olejów roślinnych (w tym oliwy z oliwek). Objęto nią łącznie 76 podmiotów, w tym 41 producentów i 35 sklepów.

Jakość handlowa olejów roślinnych
Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 47 partii, z czego 16 zakwestionowano (34,0%). Stwierdzono przede wszystkim wady niedopuszczalne w oliwie z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia.

 
Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 78 partiach, z czego 16 zakwestionowano (20,5%). Wykryte nieprawidłowości dotyczyły m.in. niezgodnej z deklaracją w wartości odżywczej zawartości kwasów tłuszczowych czy obecności stigmastadienów (związków powstających pod wpływem temperatury) w oleju deklarowanym jako tłoczony na zimno.

 
Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 147 partii, z czego w 39 stwierdzono nieprawidłowości (26,5%). Dotyczyły one m.in.:
  • Stosowania niezgodnej z przepisami nazwy (tj. „oliwa z oliwek EXTRA VIRGIN z pierwszego tłoczenia” zamiast „oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia”).
  • Podawania dwóch różnych nazw (np. „oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia” i „oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia”).
  • Stosowania niedozwolonych deklaracji, np. „bez konserwantów”, „bez sztucznych dodatków” i „100% naturalny” na olejach tłoczonych na zimno, „no GMO” na oleju lnianym czy oznaczeń właściwości organoleptycznych odnoszących się do smaku (np. „smak pełny i harmonijny”, „smak umiarkowany”, „smak wyrazisty”) na oliwie z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia.
  • Nieprawidłowego oznaczania pochodzenia surowca w przypadku olejów roślinnych oraz podawania jedynie informacji o pochodzeniu oliwek (bez wskazania miejsca otrzymania oliwy).
  • Podawania niezgodnie z przepisami informacji o wartości odżywczej i warunkach przechowywania.
 


Tagi:
źródło: