| Autor: redakcja1

Jakość handlowa tłuszczów do smarowania

W I kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej tłuszczów do smarowania. Objęto nią 18 producentów miksów tłuszczowych, tłuszczów do smarowania X% i margaryn.

Jakość handlowa tłuszczów do smarowania
Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 28 partii. Z uwagi na niewłaściwą konsystencję zakwestionowano 3 partie (10,7%).

 
Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 42 partiach, z czego 8 zakwestionowano (19,0%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. zawyżonej zawartości tłuszczu i zaniżonej zawartości wody.

 
Oznakowanie

Oznakowanie sprawdzono w przypadku 40 partii, z czego w 10 stwierdzono nieprawidłowości (25,0%). Dotyczyły one m.in.:
  • Braku obowiązkowej deklaracji zawartości tłuszczu.
  • Umieszczenia na froncie opakowania miksu tłuszczowego określenia „osełka” (kojarzonego z masłem) przy jednoczesnym podaniu nazwy rodzajowej danego produktu w innym polu widzenia.
  • Wyszczególnienia w wykazie składników surowców, których nie wykorzystano w procesie produkcji.
  • Stosowania informacji „bogata w masło” na miksie tłuszczowym zawierającym minimalną 10% zawartość tłuszczu mlecznego (tj. na 60% tłuszczu ogółem zawartość tłuszczu mlecznego wynosiła jedynie 6%).


Tagi:
źródło: