| Autor: redakcja6

Nieuczciwe praktyki w łańcuchu dostaw żywności pod lupą KE

Dnia 15 lipca 2014 roku Komisja Europejska ogłosiła komunikat, w którym zachęca państwa członkowskie do poszukiwania sposobów zwiększenia ochrony małych producentów żywności i sprzedawców detalicznych przed nieuczciwymi praktykami ich niejednokrotnie silniejszych partnerów handlowych.

Nieuczciwe praktyki w łańcuchu dostaw żywności pod lupą KE
Zanim produkt spożywczy dotrze do konsumenta, wielu różnych uczestników rynku (producenci, przetwórcy, sprzedawcy detaliczni itp.) przyczynia się w łańcuchu dostaw do wzrostu jego jakości i wartości. Ze względu na rozwój sytuacji, np. większą koncentrację rynku, pojawiają się znaczne różnice siły przetargowej w stosunkach między podmiotami w łańcuchu dostaw. Różnice siły przetargowej są wprawdzie w stosunkach handlowych powszechnie spotykane i zgodne z prawem, jednak taki brak równowagi może w niektórych przypadkach prowadzić do nieuczciwych praktyk handlowych.
 
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz UE do spraw rynku wewnętrznego i usług, Michel Barnier, powiedział - Jako konsumenci wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do dokonywania zakupów u naszych lokalnych detalistów, ale łańcuch dostaw żywności ma wyraźny wymiar europejski. Musimy zapewnić równe szanse dostawcom żywności i sprzedawcom detalicznym z sektora MŚP z jednej strony i dużym międzynarodowym producentom i supermarketom z drugiej strony. Nieuczciwe praktyki handlowe są istotnym zagrożeniem. W obrębie sektora dokonano już znacznych i godnych uznania wysiłków na rzecz zwalczania nieuczciwych praktyk i należy te działania kontynuować. Państwa członkowskie powinny zapewnić skuteczne i spójne ramy regulacyjne umożliwiające wykorzystywanie i uzupełnianie inicjatyw w zakresie samoregulacji.
 
Do nieuczciwych praktyk handlowych zalicza się:
  • unikanie lub odmowę określenia istotnych warunków handlowych w formie pisemnej, 
  • jednostronne zmiany kosztów lub ceny produktów lub usług ze skutkiem wstecznym, 
  • przerzucanie nieuzasadnionego lub nieproporcjonalnego ryzyka na kontrahenta,
  • celowe zaburzenia harmonogramu dostaw lub odbioru w celu uzyskania nieuzasadnionych korzyści, lub
  • jednostronne rozwiązanie stosunku handlowego bez uprzedzenia lub z zastrzeżeniem nieracjonalnie krótkiego terminu wypowiedzenia i bez obiektywnie uzasadnionych powodów.
Łańcuch dostaw żywności ma nie tylko kluczowe znaczenie dla codziennego życia i dobrobytu konsumentów, lecz jest również ważny dla gospodarki jako całości, daje bowiem zatrudnienie ponad 47 mln osób w UE, w wielu przypadkach w MŚP, i jest źródłem około 7% wartości dodanej brutto w skali UE. Całkowitą wartość unijnego rynku produktów związanych z handlem detalicznym żywnością szacuje się na 1,05 bln euro. Łańcuch dostaw żywności ma wyraźny wymiar międzynarodowy oraz szczególne znaczenie w obrębie unijnego jednolitego rynku. Handel transgraniczny między państwami członkowskimi UE dotyczy ok. 20% łącznej produkcji żywności w UE. Szacuje się, że co najmniej 70% całkowitego rocznego wywozu produktów rolnych z krajów UE kierowane jest do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!