| Autor: redakcja1

Niższy import i eksport polskiego cukru w 2013 r.

W 2013 roku eksport polskiego cukru uległ wyraźnemu spadkowi, tym samym dwukrotnie dynamiczniej zmalał import. Saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem było dodatnie, ale w ujęciu rocznym pogorszyło się, głównie wartościowo, co należy łączyć ze zniżką cen – podaje FAPA/FAMMU.

Niższy import i eksport polskiego cukru w 2013 r.
W 2013 roku eksport cukru z Polski wyniósł blisko 513,2 tys. ton, a jego wartość 31,6 mln euro. Oznacza to obniżkę w relacji rocznej o odpowiednio 11 i 18%. Przeciętna wartość eksportu zmalała o ponad 7% do 605 euro/t, czyli do około 2,53 zł/kg. Głównym odbiorcą polskiego cukru w 2013 roku były kraje unijne, gdzie trafiło 71% wywozu.
 
Do UE cukier sprzedawano średnio po 691 euro/t – taniej 13%, czyli po 2,9 zł/kg. Do krajów trzecich cukier trafiał w cenie 403 euro/t – mniej o 15%, a więc po 1,69 zł/kg. Największymi importerami były Niemcy, Słowacja, Czechy, Litwa, Grecja, Łotwa i Węgry, a z krajów pozaunijnych - Izrael, Rosja i Liban.
 
W 2013 roku przywóz cukru do Polski zmniejszył się dynamicznie o 21% do 198,8 tys. ton, a jego wartość zmalała o 24% do 118,1 mln euro. Cukier importowano po przeciętnie 594 euro/t – spadek o 3%, tj. bez rozróżnienia na cukier biały i surowy. Cukier surowy sprowadzano po 564 euro/t - 2,36 zł/kg, jego przywóz stanowił połowę zakupów cukru ogółem pod kątem ilości. Cukier biały importowano po 624 euro/t - 2,61 zł/kg.
 
Największym dostawcą cukru do Polski były kraje trzecie, skąd sprowadzono 82% zakupionego cukru. Pozostała część pochodziła od unijnych partnerów. Z krajów trzecich cukier przywożono w cenie 563 euro/t – 1% zniżka, a z WNP po 589 euro/t. Z państw unijnych kupowano cukier po 668 euro/t - 16% spadek, a więc po około 2,8 zł/kg. Najwięcej cukru sprowadzano z Brazylii, Kuby, Sudanu i Mozambiku oraz Francji i Niemiec. Dwa pierwsze z tych państw korzystają z preferencyjnego importu do UE, gdzie są kontyngenty o obniżonym cle do 98 euro/t, dwa kolejne z bezcłowego dostępu do wspólnotowego rynku, gdyż w ramach UE handel jest bezcłowy.
 
Jeszcze w pierwszym półroczu 2013 roku import cukru był o 40% większy w skali roku. W drugim półroczu zakupiono jednak tylko 54 tys. ton w stosunku do 149,3 tys. ton w tym samym czasie poprzedniego roku. Mniejsza podaż przywożonego cukru w połączeniu z rosnącym eksportem do UE, gdzie w tym okresie wywóz zwiększył się w tym kierunku o 12% do 365,3 tys. ton, może nie tylko zahamować obserwowany od początku roku spadek detalicznych cen cukru w Polsce, ale nawet doprowadzić do ich wzrostu.
 
Niemniej jednak, wprowadzenie pozakwotowej produkcji na rynek UE na cele konsumpcyjne może w widoczny sposób poprawić zaopatrzenie. Taka decyzja ma zapaść również i dla obecnego sezonu 2013/2014. W 2013 roku saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem pozostało dodatnie, spadając w skali roku o 3% do 314,4 tys. ton i o 14% do 192,5 mln euro.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!