Na krajowym rynku utrwaliła się spadkowa tendencja cen cukru

Ceny zbytu cukru w workach zmalały w kwietniu br. o 0,4% do 2,60 zł/kg, były jednak o 15% większe niż przed rokiem.

Na krajowym rynku utrwaliła się spadkowa tendencja cen cukru
Powodem zniżki cen była duża podaż, przy nieznacznych zmianach zapotrzebowania ze strony przemysłu przetwórczego oraz spadek cen na świecie. Ceny zbytu cukru paczkowanego w kwietniu br. zmalały o 1,5% do 2,64 zł/kg, ale nadal były o 6% większe niż przed rokiem.
 
Średnia cena detaliczna w kwietniu br. wyniosła 3,17 zł/kg i była o 0,6% mniejsza niż w marcu, ale nadal o 15,7% wyższa niż kwietniu 2016 r. Dalszy spadek cen na krajowym rynku będzie miał negatywny wpływ na sytuację finansową przemysłu cukrowniczego i rentowność uprawy buraków cukrowych, gdyż ceny skupu w umowach kontraktacyjnych są uzależnione od cen cukru.
 
Jak podaje Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, wysokie ceny detaliczne spowodowały, że 2016 r. bezpośrednią konsumpcję cukru, z wykluczeniem artykułów spożywczych zawierających cukier, w gospodarstwach domowych zmalało o 6,5% do 12,2 kg/osobę.
 
Utrzymały się spore różnice w poziomie spożycia w poszczególnych typach gospodarstw domowych. Największa konsumpcja wystąpiła tradycyjnie w gospodarstwach domowych rolników - 20 kg/osobę oraz emerytów - 16,5 kg/osobę. Najmniej cukru spożywają gospodarstwa domowe osób pracujących na własny rachunek - 8,5 kg/osobę i pracowników - 10,2 kg/osobę.


Tagi:
źródło: