| Autor: redakcja1

Nadmierne zapasy cukru w Chorwacji

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1345/2014 związane nadmiernymi zapasami w sektorze cukrowniczym w Chorwacji - podaje FAPA/FAMMU.

Nadmierne zapasy cukru w Chorwacji

Zapasy cukru w Chorwacji

Z uwagi na przystąpienie Chorwacji do UE, KE zobligowała ten kraj do określenia poziomu zapasów i wyeliminowania ewentualnych nadwyżek cukru, izoglukozy i fruktozy, jakie mogły zostać zmagazynowane w celach spekulacyjnych. Podobne regulacje zastosowano, kiedy Polska i 9 innych krajów przystępowały do UE.

Termin obliczenia zapasów był wydłużany, choć w końcu KE stwierdziła w Chorwacji 37 138 ton cukru nadwyżki. W związku z tym, podana ilość cukru musi być wycofana z rynku na koszt Chorwacji. Jednym słowem, ten kraj musi np. wysłać surowiec poza granice celne UE, przerobić go na paszę lub spalić.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym K(UE) 50/2014 termin wyeliminowania mija wraz z 30 czerwca 2015 roku. W przypadku jego przekroczenia będzie naliczona kara w wysokości 500 euro za każdą tonę, a łączna grzywna wyniesie 18,6 mln €.Tagi:
źródło: