Niskie ceny cukru

Ceny cukru na rynku krajowym utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie, a decyduje o tym spora podaż z kampanii 2018/2019 oraz niskie ceny na rynku globalnym.

Niskie ceny cukru
W lutym 2019 r. średnia cena zbytu cukru w workach wyniosła 1,57 zł/kg i była na takim samym poziomie jak w styczniu, ale o 5,4% mniejsza niż przed rokiem. Ceny zbytu cukru paczkowanego zmalały w porównaniu ze styczniem 2019 r. o 4,8% do 1,79 zł/kg oraz były o 13,3% większe niż przed rokiem.
 
Średnia cena detaliczna w lutym 2019 r. wyniosła 2,41 zł/kg i była wyższa o 7,1% niż przed miesiącem oraz o 5,7% niż w analogicznym okresie 2018 r. Niskie ceny są korzystne dla konsumentów, w tym dla przedsiębiorstw wtórnego przetwórstwa żywności, gdyż umożliwiają zmniejszenie kosztów, ale negatywnie wpływają na sytuację ekonomiczno-finansową przemysłu cukrowniczego.


Tagi:
źródło: