Obniżki cen masła i serów

Średnie ceny zbytu masła i serów dojrzewających w styczniu 2017 r. były niższe od notowanych w grudniu 2016 r. Należy przypomnieć, że w 2016 r. produkty te charakteryzowały się największą dynamiką wzrostu.

Obniżki cen masła i serów
Według danych monitoringu cen MRiRW w ubiegłym miesiącu, średnia cena zbytu masła w Polsce wyniosła 1905 zł/100 kg i była o 3,4% niższa od przeciętnej ceny uzyskiwanej przez producentów w grudniu 2016 r. Głębsze spadki dotyczyły masła w blokach, którego ceny spadły o 4,8% podczas gdy masła konfekcjonowanego obniżyły się o 1,8%. O ile obniżki cen masła w styczniu nie są niczym nowym, to ich głębokość była większa niż średnia w poprzednich pięciu latach, kiedy to ceny masła w blokach w styczniu w relacji do grudnia obniżały się przeciętnie o 2,3% a masła konfekcjonowanego o 1,1%.
 
Zdaniem Pawła Wyrzykowskiego, eksperta rynków rolnych BGŻ BNP Paribas, w styczniu 2017 r. średnia cena serów Edamskich obniżyła się o 3,8% (m/m) do 1463 zł/100 kg, a Gouda spadła o 4,0% i do 1451 zł za 100 kg. Również w tym przypadku obserwowane spadki były głębsze niż w ostatnich pięciu latach kiedy to wyniosły przeciętnie odpowiednio 1,7 i 0,5%.
 
Podrożało natomiast mleko w proszku. W styczniu br. cena odtłuszczonego mleka w proszku była o 2,4% wyższa od notowanej w grudniu 2016 r. i wyniosła 861 zł/ 100 kg, a pełnego mleka w proszku wzrosła w tym okresie o 3,5% do 1228 zł/100 kg. Warto jednak zauważyć, że w ostatnim tygodniu stycznia (23-29.01) ceny OMP były o 3% niższe niż w ostatnim tygodniu grudnia 2016 r.
 
Styczniowe spadki cen masła i serów w Polsce były głębsze niż notowane na rynku unijnym. Wg danych KE przeciętne ceny masła w styczniu 2017 r. w porównaniu z grudniem 2016 r. obniżyły się o 0,6%, serów Edam spadły o 2,2, a serów Gouda wzrosły o 2,2%. Średnie ceny OMP na rynku unijnym w styczniu br. wzrosły jednak w mniejszym stopniu (o 1,3%) niż w Polsce.


Tagi:
źródło: