| Autor: mikolaj

PE "za" oznaczaniem kraju pochodzenia mięsa użytego jako składnika w gotowych daniach

Mięso wykorzystywane jako składnik wyrobów mięsnych i gotowych dań, takich jak lazanie, powinno podlegać podobnym zasadom oznaczania kraju pochodzenia jak te, które stosuje się w przypadku świeżej wołowiny. Takie stanowisko zajął w środę Parlament. Posłowie zażądali przedłożenia przez Komisję projektu legislacyjnego dotyczącego oznaczania kraju pochodzenia mięsa przetworzonego. Rezolucję poparło 460 posłów, 204 głosowało przeciw, 33 wstrzymało się.

PE

Oznaczanie kraju pochodzenia mięsa użytego jako składnika w gotowych daniach

Posłowie chcą, żeby Komisja wyciągnęła wnioski z opublikowanego przez siebie pod koniec 2013 r. raportu i przedłożyła projekt ustawodawczy zmierzający do wprowadzenia obowiązku podawania na opakowaniu kraju lub miejsca pochodzenia mięsa wykorzystywanego jako składnik. Parlament zwraca uwagę na konieczność odbudowy zaufania konsumentów osłabionego w wyniku niedawnych oszustw w handlu koniną i innych skandali na rynku żywności.
 
- Po skandalu z koniną od nas zależy odzyskanie zaufania konsumentów.   Chcemy, żeby Komisja przygotowała przepisy wprowadzające obowiązkowe oznaczenie kraju pochodzenia przetworzonej żywności bo to zapewni konsumentom  większą transparencję oraz jaśniejszą i pełniejszą informację - powiedział przewodniczący parlamentarnej komisji ds. środowiska Giovanni La Via (EPP, IT). - Jednak musimy zagwarantować małym i średnim przedsiębiorstwom, których wiele jest w tym sektorze, że nie będzie to dla nich oznaczało dodatkowych obciążeń - dodał poseł.

Posłowie po raz kolejny wyrazili w przyjętej rezolucji zaniepokojenie możliwością negatywnego wpływu oszustw na poziom bezpieczeństwa żywności, zaufanie konsumentów, funkcjonowanie łańcucha dostaw żywności i ceny.
 
Niech konsument sam wybierze
 
Posłowie przypominają, że według raportu Komisji Europejskiej ponad 90% respondentów badań konsumenckich przeprowadzonych w 2013 r. opowiada się za wskazaniem na etykiecie kraju pochodzenia mięsa wykorzystywanego w żywności. Posłowie podkreślają, że możliwość dokonywania świadomych wyborów to jeden z głównych elementów kształtujących postawy konsumenckie.
 
Rozbieżne oceny wpływu na cenę
 
Posłowie zwracają uwagę, że wpływ możliwości wyboru produktu na jego cenę oszacowany przez francuską organizację konsumencką "Que choisir" bardzo się różni od wyników badań z raportu Komisji i chcieliby wyjaśnienia tych różnic. Dalsza ewaluacja powinna zostać przeprowadzona przez Komisję we współpracy z organizacjami konsumentów, nie powinna jednak opóźnić przedłożenia projektu legislacyjnego.

Skala problemu

W państwach członkowskich Unii od 30 do 50% mięsa po uboju jest przetwarzane i wykorzystywane jako składnik wyrobów spożywczych, najczęściej mięsa mielonego, przetworów i produktów mięsnych.


Tagi:
źródło: