Po 2017 r. kampania cukrownicza w Niemczech i Francji wydłuży się do 130 dni

Niemcy i Francja zapowiadają wydłużenie kampanii cukrowniczej po zniesieniu kwotowania produkcji cukru i izoglukozy w UE, co nastąpi od października 2017 roku.

Po 2017 r. kampania cukrownicza w Niemczech i Francji wydłuży się do 130 dni

Eksperci FAMMU/FAPA podkreślają, że uwolnienie produkcji w UE ma pozwolić na eksport cukru na większą skalę, niż ma to miejsce obecnie. Unijny cukier ma szansę na odegranie większej roli w światowym handlu, jeżeli globalne ceny będą odpowiednio wysokie. Wzrost produkcji i wydłużenie kampanii mają obniżyć koszty w UE i pozwolić na wywóz.

 

Francuski związek plantatorów buraka cukrowego (CGB) przewiduje, że po 2017 roku produkcja cukru wzrośnie o około 20%.

Według różnych analiz, kampania w Niemczech i Francji wydłuży się z 100-110 do 130 dni co pozwoli produkować więcej cukru bez konieczności budowania nowych cukrowni. Czynnikiem ryzyka jest pogoda, bo w końcowej części wydłużonej kampanii mróz może negatywnie wpłynąć na jakość surowca. Tagi:
źródło: