Polski handel zagraniczny cukrem

Sprzedaż zagraniczna cukru w sezonie 2016/2017 ukształtowała się na dużo większym poziomie niż w sezonie 2015/2016. Przyczyną zwyżki eksportu były głównie wysokie ceny uzyskiwane w sprzedaży na rynek UE.

Polski handel zagraniczny cukrem
Jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów eksport cukru w sezonie 2016/2017 wyniósł 568 tys. ton i był o 20% większy niż w sezonie 2015/2016. Znacznie wyższy był wzrost wpływów z eksportu. W roku 2016/2017 przychody z eksportu wyniosły 283 mln EUR, o 30% wysyłki niż w sezonie 2015/2016. Najwięcej polskiego cukru dostarczono na rynku Unii Europejskiej – 344 tys. ton, w tym do Niemiec – 142 tys. ton, Włoch – 32 tys. ton, Belgii i na Litwę – po 26 tys. ton oraz do Czech – 24 tys. ton. Cena wysyłanego cukru do krajów UE w roku 2016/2017 wyniosła 542 EUR/t względem 504 EUR/t w roku 2015/2016.
 
Do krajów trzecich dostarczono 224 tys. ton cukru. Najwięcej tego produktu wyeksportowano do Izraela – 49 tys. ton, Gruzji – 27 tys. ton, Sri Lankę – 25 tys. ton, Libanu – 24 tys. ton, Rosji – 21 tys. ton oraz do Kazachstanu – 16 tys. ton. Cena wywozowa do państw trzecich wyniosła 445 EUR/t i była o 13% wyższa niż w poprzednim sezonie.
 
Import cukru do Polski w omawianym sezonie był o 32% mniejszy i ukształtował się na poziomie 150 tys. ton, przy czym 105 tys. ton sprowadzono z krajów UE. Spośród państw Wspólnoty najwięcej cukru zaimportowano z Litwy – 40 tys. ton, Niemiec – 22 tys. ton oraz Czech i Wielkiej Brytanii – po 13 tys. ton. Spoza UE najwięcej cukru zakupiono z Laosu – 28 tys. ton.
 
W sezonie 2016/2017 dodatnie saldo handlu zagranicznego cukrem sporo wzrosło w porównaniu z sezonem 2015/2016. W stosunku do kontyngentu saldo wymiany handlowej wyniosło 418 tys. ton względem 250 tys. ton w roku 2015/2016. Nieco mniejszy wzrost dodatniego salda, tj. ze 119 mln EUR do 196 mln EUR odnotowano w ujęciu wartościowym.


Tagi:
źródło: