| Autor: redakcja1

Polski handel zagraniczny produktami mlecznymi

W Polsce w okresie jedenastu miesięcy 2020 r., pomimo pogorszenia koniunktury na globalnym rynku mleka, głównie w wyniku ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa, przychody z eksportu produktów mlecznych uzyskane przez krajową branżę mleczarską kształtowały się na poziomie podobnym do notowanego w bardzo dobrym roku 2019.

Polski handel zagraniczny produktami mlecznymi
Jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–listopad 2020 r. wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła ponad 2,1 mld EUR (9,5 mld zł). Jednocześnie na import tego asortymentu, wydatkowano blisko 1,0 mld EUR (4,4 mld zł), a więc to mniej o 1% niż rok wcześniej. Dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi w czasie jedenastu miesięcy 2020 r. ukształtowało się w granicy ponad 1,1 mld EUR (5,1 mld zł), czyli wyższym o 1% niż przed rokiem.
 
Produkty mleczne z Polski tradycyjnie wysyłane były głównie do UE. W okresie styczeń–listopad 2020 r. udział tych krajów w wartości wywozu wyniósł 67%. Wpływy uzyskane z eksportu do UE zmniejszyły się o 10% do 1,4 mld EUR. Głównymi odbiorcami produktów mlecznych były: Niemcy 18% wartości i 395 mln EUR, Czechy 6% i 137 mln EUR, Wielka Brytania i Niderlandy po 5% – odpowiednio 108 mln EUR i 101 mln EUR. Udział wysyłki artykułów mleczarskich do krajów WNP od 2014 r. jest nieznaczny i w czasie jedenastu miesięcy 2020 r. wyniósł 6%. Jednak łączna wartość wyeksportowanych produktów do WNP była 2,3 razy większa niż w porównywalnym okresie 2019 r. i wyniosła 129 mln EUR.
 
Udział krajów nienależących do UE i WNP w wywozie produktów mlecznych wyniósł 27% względem 23% rok wcześniej. Wpływy otrzymane z eksportu osiągnęły 0,6 mld EUR, czyli o 16% więcej niż w tym samym okresie 2019 r. Największy udział w eksporcie miały Chiny - 5% wartości wywozu i 109 mln EUR, Algieria - 4% i 84 mln EUR, a także Arabia Saudyjska - 2% i 48 mln EUR.
 
W strukturze wysyłki produktów mlecznych dominującą pozycję zajmują sery i twarogi, których eksport w okresie styczeń–listopad 2020 r. stanowił 35% wartości ogółem. Na następnych pozycjach znalazły się mleko płynne i śmietana z 18% udziałem oraz mleko zagęszczone i w proszku - 14%. Lody stanowiły 10% udziału w wartości wywozu produktów mlecznych z Polski, a serwatka – 9%.


Tagi:
źródło: