Ponad połowa produktów rolniczych jest wolna od pozostałości pestycydów

Europejskie badania produktów rolniczych wskazują, że blisko 44 proc. z nich zawiera śladowe ilości pestycydów, które jednak mieszczą się w granicach ściśle określonych norm europejskich. 

Ponad połowa produktów rolniczych jest wolna od pozostałości pestycydów
Nadmierna ilość pozostałości pestycydów i metali ciężkich w żywności może być niebezpieczna dla zdrowia. Choć konsumenci mają coraz większą świadomość odnośnie zdrowego jedzenia, to trudno im zweryfikować obecność szkodliwych związków.
 
– Pestycydy są sprzedawane jako wyroby optymalizujące produkcję żywności, ale mają też swoje ciemne strony, działające bardzo często z opóźnieniem. Skutki zdrowotne nie są widoczne od razu, tylko po jakimś czasie. Dlatego spożywające je osoby często nie są świadome konsekwencji. Poza składnikami odżywczymi, które powinny się znajdować w produktach spożywczych, pojawia się tam także wynikająca z zanieczyszczeń chemia ciężka. Na to, niestety, często nie mamy wpływu. Możemy tylko dbać o środowisko, starać się wprowadzać różnego rodzaju przyjazne technologie – przekonuje w rozmowie Marcin Galicki.
 
Z danych przeprowadzonych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wynika, że z 84 tys. próbek produktów rolniczych 97,2 proc., spełniło rygorystyczne normy odnośnie obecności pestycydów określone w przepisach unijnych. Nie oznacza to jednak, że nie zawierały one żadnych resztek, gdyż nieco ponad połowa była od nich wolna, a 43,9 proc. zawierało takie ilości pozostałości środków ochrony roślin, które mieściły się w normach.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: