| Autor: redakcja1

Pozytywne tendencje w polskim eksporcie artykułów rolno-spożywczych

W okresie jedenastu miesięcy 2020 r. zaobserwowano wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski.

Pozytywne tendencje w polskim eksporcie artykułów rolno-spożywczych
Od stycznia do listopada 2020 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 31,3 mld EUR, czyli to więcej o 2 mld EUR niż rok wcześniej. Na wzrost wywozu miały wpływ głównie bardzo dobre wyniki sprzedaży zagranicznej w pierwszym kwartale 2020 r. oraz w okresie od czerwca do listopada 2020 r.
 
Do wzrostu eksportu w znacznym stopniu przyczyniło się osłabienie złotego wobec waluty unijnej i dolara amerykańskiego, co natomiast sprzyjało konkurencyjności cenowej polskich produktów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym. Jednocześnie import towarów rolno-spożywczych wyniósł 20,4 mld EUR i był wyższy o 4,8% niż przed rokiem. Dynamika zwyżki wysyłki przewyższała tempo wzrostu importu, w efekcie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. o 11,1%, osiągając 10,8 mld EUR.
 
Wpływ na wyniki sprzedaży zagranicznej otrzymywane przez krajowych eksporterów w 2020 r. miały również wyższe ceny żywności na rynku globalnym. Świadczy o tym wartość indeksu cen żywności opublikowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). W 2020 r. średnia wartość indeksu wyniosła 97,9 pkt w stosunku do 95 pkt w roku 2019.


Tagi:
źródło: