| Autor: redakcja11

Preferencyjny import cukru z krajów trzecich w sezonie 2015/2016

Komisja Europejska poinformowała, że w sierpniu 2016 roku złożono wnioski na import cukru w sezonie 2015/16 w wysokości 26 460 ton z Serbii, które zaakceptowano w 100%.

Preferencyjny import cukru z krajów trzecich w sezonie 2015/2016

Import cukru do UE

Według FAMMU/FAPA, bezcłowy kontyngent dla krajów bałkańskich, który w sezonie 2015/16 (październik/wrzesień) wynosi 201 tys. ton łącznie, jest obecnie wykorzystany w 94% (wnioski złożono na 188,8 tys. ton). Do sprowadzenia zostało w sumie 12,4 tys. ton, w tym głównie z Albanii i (7 tys. ton).

 

Jeżeli chodzi o przywóz cukru w sezonie 2015/16 (październik/wrzesień) w ramach koncesji CXL (Brazylia, Australia, Kuba, Indie, erga omnes – łącznie 676 tys. ton) w całości wykorzystane są kontyngenty dla Australii, Indii i Kuby. W sierpniu wpłynęły wnioski na dostawy 35 800 ton z Brazylii, które zostały zaakceptowane w 100%. Całkowite wykorzystanie koncesji CXL wynosi obecnie w sumie 663,8 tys. ton, co stanowi 98% dostępnego limitu. Do sprowadzenia jest 13,1 tys. ton z Brazylii oraz śladowa ilość w kontyngencie erga omnes (0,033 tony).

 

W sezonie 2015/16 wykorzystanie Koncesji CXL jest bardzo wysokie w porównaniu do poprzednich lat. W sezonie 2014/15 sprowadzono tylko 22% dostępnego limitu, przy czym nie importowano cukru z Brazylii, a wykorzystanie subkontyngentu erga omnes wyniosło 54% te dwa subkontyngenty stanowią 2/3 wolumenowo całego kontyngentu. Jednak w sezonie 2013/14 sprowadzono 54% dostępnego limitu, przy czym nie importowano z Brazylii.

 

W sierpniu wpłynęły wnioski na zakup 370 ton cukru w kontyngencie na bezcłowy import cukru przemysłowego (400 tys. ton). Zaakceptowano je w 100%, a kontyngent jest wykorzystany w 8%.

 

W przypadku bezcłowego importu z Mołdawii, który w 2016 roku wynosił 37,4 tys. ton cukru, do połowy sierpnia 2016 roku wnioski złożono na w sumie 37,1 tys. ton, tym samym oznacza to, że wykorzystane zostało 99% kontyngentu.

 

Kontyngent 09.7226 dla Peru, który wynosi w 2016 roku 23 980 ton, jest wykorzystany w 3%. Z kolei w ramach kontyngentu 09.7235 dla Kolumbii (67,58 tys. ton) sprowadzono 21,8 tys. ton (32% dostępnego wolumenu), z Centralnej Ameryki (09.7307) zaś 78,2 tys. ton (48% z dostępnych 163,5 tys. ton, kontyngent obejmuje także inne towary niż cukier).

 

Nie odnotowano importu w ramach kontyngentu 09.7311 dla Panamy, który w 2016 roku wynosi 13 tys. ton. Natomiast z Ukrainy sprowadzono już wcześniej 20,07 tys. ton cukru, czyli cały dostępny w 2016 roku limit. Tagi:
źródło: