Zapasy OMP. Problem ciągle aktualny

W ostatnich miesiącach jednym z głównych czynników wymienianych w kontekście sytuacji na unijnym rynku mleka, był poziom zapasów odtłuszczonego mleka w proszku (OMP).

Zapasy OMP. Problem ciągle aktualny
W ostatnim raporcie „Short-term Outlook” eksperci KE zaznaczają, że tylko znaczący wzrost eksportu oraz organicznie produkcji mogłyby doprowadzić do zrównoważenia rynku OMP w UE.

Wg szacunków przyjętych w raporcie, poziom eksportu OMP z UE w 2017 r. ma zwiększyć się o 24%, produkcja ulegnie ograniczaniu o 11%, a zużycie wewnętrzne wzrośnie o 4%. Zdaniem Pawła Wyrzykowskiego, eksperta rynków rolnych BGŻ BNP Paribas, poziom zapasów zmniejszy się zatem o 14%, ale wciąż pozostanie wysoki. Warto dodać, że o ile, wg KE poziom zapasów prywatnych OMP ma zmniejszyć się do normalnego poziomu ok. 130-140 tys. t, to zapasy publiczne zmniejszą się zaledwie o 6%.

 Tagi:
źródło: