| Autor: redakcja1

Produkcja cukru w Polsce

Warunki pogodowe w okresie wczesnej wiosny 2020 r. nie sprzyjały wschodom i wzrostowi roślin buraka cukrowego.

Produkcja cukru w Polsce
Poprawa warunków wilgotnościowych od połowy maja do końca sierpnia 2020 r. sprzyjała wegetacji buraków cukrowych. Rośliny nadrabiały zaległości, tworząc wyjątkowo obfite ulistnienie. Intensywne opady deszczu we wrześniu i w październiku 2020 r. doprowadziły do nadmiernego uwilgotnienia gleby na plantacjach buraka, a lokalnie również do podtopień.
 
Warunki wilgotnościowe gleby w końcowej fazie wegetacji spowodowały przyrost masy korzeni buraków cukrowych, ale również spadek polaryzacji i utrudniony zbiór. W 2020 r. zbiory buraków cukrowych zostały ocenione przez GUS na 14,5 mln ton, tj. więcej o 5% od uzyskanych w roku 2019. W okresie pierwszych sześciu miesięcy sezonu 2020/2021 produkcja cukru w Polsce ukształtowała się na poziomie mniejszym niż przed rokiem.
 
Zgodnie z danymi GUS od września 2020 r. do lutego 2021 r. w Polsce wyprodukowano w sumie 1,9 mln ton cukru, czyli mniej o 5,7% niż w tym samym okresie poprzedniego roku gospodarczego. Zgodnie ze wstępnymi danymi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa całkowita produkcja cukru w Polsce w sezonie 2020/2021 wyniesie 1 987 tys. ton względem 2 066 tys. ton sezon wcześniej. Przyczyną mniejszej produkcji cukru w tym sezonie będzie obniżona zawartość cukru w surowcu dostarczonym do zakładów cukrowniczych.


Tagi:
źródło: