| Autor: redakcja1

Krajowa produkcja i ceny cukru

Pierwszy okres wegetacji buraków cukrowych przebiegał w sprzyjających warunkach pogodowych, co stanowi zapowiedź dobrych plonów – podaje Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Krajowa produkcja i ceny cukru
Obszar zasiewów buraków cukrowych w Polsce w 2016 r. wynosi 201 tys. ha. Jeśli plony nie będą gorsze od średnich i wyniosą 61 ton/ha, to zbiory mogą osiągnąć granicę 12,3 mln ton. Duża podaż surowca będzie skutkowała zwiększeniem się produkcji cukru do 1,9 mln t, która będzie znacznie wyższa od kwoty produkcyjnej wynoszącej 1405,6 tys. ton i krajowego zapotrzebowania - 1705 tys. ton.
 
Zmniejszenie produkcji cukru w kampanii 2015/2016 oraz zwyżka cen na globalnym rynku przyczyniły się do wzrostu cen w kraju. W kwietniu br. cena zbytu cukru paczkowanego mimo obniżki o 0,8% do 2,49 zł/kg w stosunku do marca br. była o 35,3% większa niż w kwietniu 2015 r. Cena zbytu cukru workowanego wyniosła 2,26 zł/kg i była o 2,2% mniejsza niż przed miesiącem, ale o 24,9% większa niż przed rokiem.
 
W handlu detalicznym również utrzymuje się zwyżkowy trend cen cukru, gdyż cena w kwietniu br. wyniosła 2,74 zł/kg i była wyższa o 1,5% niż w marcu oraz o 29,2% niż przed rokiem.
 
Zwiększenie się krajowych cen cukru w drugiej połowie 2015 r. skutkował obniżeniem konsumpcji cukru nieprzetworzonego w gospodarstwach domowych. Jak wynika z badań budżetów gospodarstw domowych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2015 r. spożycie cukru zmalało o 9,1% do 9,9 kg/osobę. Utrzymują się duże dysproporcje między poszczególnymi typami gospodarstw domowych.
 
Największa konsumpcja wystąpiła w gospodarstwach domowych rolników - 15,3 kg/osobę oraz emerytów - 13,5 kg/osobę. Najmniej cukru spożywa się w gospodarstwach domowych osób pracujących na własny rachunek - 7,2 kg/osobę.
 
Niższy popyt ze strony gospodarstw domowych o 3,3% został zrekompensowany przez wyższe zużycie w przemyśle spożywczym o 3,9% i innych działach gospodarki o 7,7%. W wyniku czego 2015 r. krajowe zużycie cukru wzrosło o 0,3% do 1705 tys. t.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!