Unijna produkcja masła najwyższa w XXI wieku

Jak wynika z danych KE (MMO), w 2015 r. produkcja masła w UE wzrosła o 4,7% do 2,1 mln t. Wśród czołowych producentów największą zwyżkę – o 20% do 200 tys. t - zaobserwowano w Irlandii. Produkcja w Polsce zwiększyła się o 8,9% do 187,8 tys. Natomiast u największego producenta – Niemiec - o 5,7% do 517,3 tys. t, a we Francji o 0,5% do 447,6 tys. t - podaje Bank BGŻ BNP Paribas.

Unijna produkcja masła najwyższa w XXI wieku

Ceny masła

Niemniej jednak, mimo znaczącego wzrostu produkcji, ceny masła w UE w 2015 r. zmalały w mniejszym stopniu niż większość pozostałych produktów mleczarskich, bo w porównaniu z 2014 r. o 12%, podczas gdy OMP o 31%, PMP o 22%, a serów o 20%. Poza tym ze względu na osłabienie euro w stosunku do dolara, ceny masła w UE wyrażone w dolarze amerykańskim zmniejszyły się o 27% do 323 USD za 100 kg. W związku z tym, ceny masła w UE w 2015 r. były aż o 29% mniejsze od notowanych w USA, podczas gdy jeszcze w 2014 r. różnica ta wynosiła jedynie 6%. Co więcej ceny masła w UE znacząco zbliżyły się cen masła w Oceanii. W 2015 r. unijne masło było tylko o 2% droższe od masła w Oceanii, podczas gdy w 2014 r. różnica ta wyniosła 20%.

Eksport masła

Konkurencyjność cenowa unijnego masła spowodowała znaczącą zwyżkę jego dostaw na rynki zewnętrzne. Jak wynika z danych KE w 2015 r. z UE wysłano 135,4 tys. t masła, tj. o 13% więcej niż w 2014 r. Stopniowe wycofywanie tłuszczów trans w USA skutkuje sporym wzrostem popytu na masło. W wyniku w 2015 r. jego zakup z UE do USA zwiększył się dwukrotnie do 17,4 tys. t. wysyłka do Arabii Saudyjskiej wzrosła o połowę do 14,1 tys. t, a do Egiptu 3-krotnie do 11,2 tys. t, Turcji – o 57% do 8,3 tys. t oraz do Chin o 62% do 5,9 tys. t.

Konsumpcja masła

Według CLAL konsumpcja masła na osobę w USA, w 2015 r. wzrosła o 5,3% do 2,6 kg, a zdaniem USDA w 2016 r. ma być wyższa o 2,4%. Należy zauważyć, że mimo sporej zwyżki poziom konsumpcji masła w USA pozostaje zdecydowanie mniejszy od notowanego w UE - 4,4 kg i Nowej Zelandii - 4,8 kg. Istnieje zatem potencjał do dalszego wzrostu zapotrzebowania na masło w tym kraju, tym bardziej, że Rządowa Agencja Żywności i Leków (FDA) wydała rozporządzenie całkowicie zakazujące, od czerwca 2018 r., używanie tzw. tłuszczów trans (utwardzonych) w produkcji żywności dla ludzi.

Zdaniem ekspertów Banku BGŻ BNP Paribas, w tym kontekście warto przywołać sprawozdanie KE z dnia 3.12.2015 r. na temat obecności izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności oraz w ogólnej diecie ludności w Unii, w którym wskazuje na „konieczność kontynuowania i przyspieszenia prac w tym obszarze poprzez zgromadzenie większej ilości informacji oraz opracowanie pełniejszej analizy skali problemu, którym należy się zająć, a także różnych możliwych rozwiązań, w szczególności wariantu polegającego na wprowadzeniu dopuszczalnych prawnie limitów zawartości przemysłowo produkowanych TFA”. Wprowadzenie ewentualnych restrykcji w tym zakresie mogłoby skutkować podobnym wynikiem popytowym jak w USA. Tagi:
źródło: