Produkcja odtłuszczonego mleka w Polsce

Produkcja odtłuszczonego mleka w Polsce w okresie ostatnich siedmiu lat kształtowała się w granicy 154–175 tys. ton względem 135 tys. ton w roku 2004.

Produkcja odtłuszczonego mleka w Polsce
W 2021 r. zakłady przetwórcze wyprodukowały 170 tys. ton OMP, a więc mniej o 3% niż w 2020 r.

W Polsce w 2022 r. w przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej wytworzono blisko 173 tys. ton OMP, czyli więcej o 11% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: