Produkcja serów i twarogów

Produkcja serów i twarogów jest bardzo istotnym działem przetwórstwa mleka, a Polska należy do grona największych globalnych producentów tego asortymentu – jest szóstym producentem serów na świecie, tj. po USA, Niemczech, Francji, Włoszech i Niderlandach i piątym w Unii Europejskiej.

Produkcja serów i twarogów
W latach 2004–2020 produkcja serów i twarogów w kraju wzrosła z 582 tys. ton do rekordowego poziomu 960 tys. ton. W strukturze produkcji tej grupy towarowej dominują sery twarogowe - 51% udziału i sery podpuszczkowe dojrzewające – 37%. Z kolei sery topione stanowią 8%, a pozostałe sery – 4%. Na szczególną uwagę zasługują sery podpuszczkowe dojrzewające, które są sztandarowym asortymentem krajowej branży mleczarskiej.

W 2020 r. wartość produkcji tego rodzaju serów stanowiła 49% wartości produkcji sprzedanej serów i twarogów i wyniosła około 5,6 mld zł. W latach 2014–2020 produkcja serów dojrzewających zwiększyła się z 301 tys. ton do 358 tys. ton, tj. o 19%. W 2021 r. (według wstępnych danych GUS) zakłady przetwórcze wyprodukowały 355 tys. ton serów podpuszczkowych dojrzewających, czyli mniej o 1% niż w 2020 r., ale więcej o 62% niż w roku akcesji Polski do UE.

Obniżka produkcji serów podpuszczkowych dojrzewających w 2021 r. była wynikiem ograniczonych możliwości zwiększenia eksportu, z uwagi na silną konkurencję na rynku globalnym oraz spadku zapotrzebowania w krajowym sektorze HoReCa, związanego z pandemią koronawirusa.


Tagi:
źródło: