Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających w Polsce

Produkcja serów i twarogów jest bardzo ważnym działem przetwórstwa mleka, a Polska należy do grona największych globalnych producentów tego asortymentu – jesteśmy szóstym producentem serów na świecie, tj. po USA, Niemczech, Francji, Włoszech i Niderlandach i piątym w Unii Europejskiej.

Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających w Polsce
W latach 2004–2020 produkcja serów i twarogów w Polsce się zwiększyła z 582 tys. ton do rekordowego poziomu 960 tys. ton. W strukturze produkcji tej grupy towarowej dominują sery twarogowe z 51% udziału i sery podpuszczkowe dojrzewające - 37%, natomiast sery topione stanowią 8%, a pozostałe sery – 4%. Na szczególną uwagę zasługują sery podpuszczkowe dojrzewające, które są sztandarowym asortymentem krajowej branży mleczarskiej.

W 2020 r. wartość produkcji tego rodzaju serów stanowiła 49% wartości produkcji sprzedanej serów i twarogów i wyniosła około 5,6 mld zł. W latach 2014–2020 produkcja serów dojrzewających wzrosła z 301 tys. ton do 358 tys. ton, tj. o 19%.

W 2021 r. (według wstępnych danych GUS) zakłady przetwórcze wyprodukowały 355 tys. ton serów podpuszczkowych dojrzewających, czyli o około 1% mniej niż w 2020 r., ale o 62% więcej niż w roku akcesji Polski do UE. Obniżka produkcji serów podpuszczkowych dojrzewających w 2021 r. była wynikiem ograniczonych możliwości zwiększenia eksportu, z uwagi na silną konkurencję na rynku globalnym oraz spadku popytu w krajowym sektorze HoReCa, związanego z pandemią koronawirusa.

W 2021 r. struktura produkcji artykułów mleczarskich w Polsce była w sporym stopniu determinowana sytuacją podażowo-popytową na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych. Duży wpływ miała rosnąca presja surowcowych i pozasurowcowych kosztów produkcji.

W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2022 r. w Polsce wyprodukowano 147 tys. ton serów podpuszczkowych dojrzewających, tj. o 1% mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem.


Tagi:
źródło: