Produkty mleczne – polskie specjalności

Produkty mleczne pochodzące z Polski, wcześniej niedostatecznie znane na rynku międzynarodowym, w ostatnich latach docierają do coraz większego grona konsumentów zagranicznych, zyskując ich uznanie.

Produkty mleczne – polskie specjalności
Polska, jako kraj dużej bioróżnorodności oraz bogactwa historyczno-kulturowego, oferuje coraz więcej wyjątkowych i wyjątkowych produktów żywnościowych, charakterystycznych dla danego regionu kraju. Uzupełnieniem oferty przemysłu jest zyskująca popularność żywność tradycyjna. W związku z tym, polscy producenci zabiegają o umieszczenie swoich wyjątkowych produktów na krajowej Liście Produktów Tradycyjnych prowadzonej przez MRiRW. Wyroby, które mogą być na nią wpisywane, charakteryzuje tradycyjna, ugruntowana w czasie, tj. co najmniej 25-letnia receptura ich wytwarzania.

Według stanu na 29 września 2021 r. na tej liście znajduje się ponad 2 tys. wyrobów, w tym 153 produkty mleczne – m.in.: sery twarde, topione oraz sery białe.

Od momentu przystąpienia Polski do UE polscy producenci mogą chronić oraz promować wyjątkowość swoich wyrobów, wykorzystując oznaczenia wysokiej jakości funkcjonujące w Unii Europejskiej. Przyznawane przez Komisję Europejską certyfikaty Chroniona Nazwa Pochodzenia i Chronione Oznaczenie Geograficzne podkreślają związek między jakością a miejscem pochodzenia produktów, natomiast Gwarantowana Tradycyjna Specjalność wyróżnia tradycyjną metodę ich produkcji. Według stanu na 29 września 2021 r. w Rejestrze Produktów Regionalnych i Tradycyjnych UE zarejestrowano 44 polskie produkty rolne – 5 z nich to polskie tradycyjne sery.


Tagi:
źródło: