Prognoza cen mleka, masła i OMP w czerwcu i wrześniu 2016 r.

Wzrost podaży mleka na rynku globalnym, przy ograniczonym popycie importowym, dodatkowo osłabionym rosyjskim embargiem na przywóz produktów mleczarskich z UE, USA, Australii, Norwegii i Kanady, przyczynia się do dalszej redukcji cen mleka i jego przetworów na rynku światowym - podaje Agencja Rynku Rolnego.

Prognoza cen mleka, masła i OMP w czerwcu i wrześniu 2016 r.

Ceny mleka, masła i OMP

W Nowej Zelandii w lutym 2016 r. za mleko otrzymywano 19,99 EUR/100 kg, czyli o 19% mniej niż rok wcześniej. W Unii Europejskiej cena surowca ukształtowała się w granicy 29,34 EUR/100 kg, a więc o 8% mniejszym niż przed rokiem. W tym okresie w Polsce za 100 litrów mleka (według GUS) producenci otrzymywali 109,54 zł - 25,60 EUR/100 kg, tj. o 9% mniej niż w lutym 2015 r.

W 2016 r. w Unii Europejskiej kontynuowana jest zniżkowy trend cen masła i odtłuszczonego mleka w proszku. W czwartym tygodniu marca 2016 r. za masło unijni producenci otrzymywali 2,59 EUR/kg, czyli o 2% mniej niż miesiąc wcześniej. Cena odtłuszczonego mleka w proszku wyniosła 1,64 EUR/kg i była o 1% niższa niż w końcu lutego br. Oba produkty były tańsze niż w analogicznym okresie 2015 r. o 21%.
 
W Polsce w lutym 2016 r. masło w blokach sprzedawano po 13,23 zł/kg (z VAT), a więc taniej o 3% niż miesiąc wcześniej i o 6% niż przed rokiem (dane GUS). Cena OMP wyniosła 7,41 zł/kg (z VAT), czyli mniej o 1% niż w styczniu 2016 r. i o 13% niż rok wcześniej. W marcu 2016 r. krajowe ceny tych produktów uległy dalszemu spadkowi.

W czwartym tygodniu tego miesiąca średnia cena zbytu masła w blokach, według danych MRiRW z zakładów objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, wyniosła 10,24 zł/kg (bez VAT) i była niższa o 4% od notowanej miesiąc wcześniej i o 24% niż przed rokiem. Za OMP, podobnie jak przed miesiącem, płacono 7,04 zł/kg (bez VAT). Był to jednak poziom o 16% mniejszy niż w końcu marca 2015 r.

W konsekwencji obniżonego światowego popytu na produkty mleczarskie, zwiększonej podaży mleka oraz rosnących zapasów, do końca 2016 r. nie należy spodziewać się poprawy koniunktury na globalnym rynku mleka. W wyniku czego w Polsce ceny skupu mleka, masła w blokach oraz OMP prawdopodobnie będą wykazywały tendencje zniżkowe.
 
Zespół Ekspertów ocenia, że w Polsce ceny skupu mleka oraz ceny zbytu masła ulegną dalszemu spadkowi. W czerwcu i we wrześniu 2016 r. ceny mleka mogą być do 8% niższe niż rok wcześniej i kształtować się w granicach 102–109 zł/hl. Ceny zbytu masła w tym okresie mogą zmaleć o 14–20%.
 
Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku w połowie 2016 r. mogą być o 4–9% mniejsze niż w tym samym okresie 2015 r., a we wrześniu prawdopodobnie zbliżą się do niskich cen notowanych rok wcześniej.

Uwzględniając aktualną i przewidywaną sytuację podażowo-popytową, Zespół Ekspertów Agencji Rynku Rolnego ocenił, że przeciętne ceny mleka i jego przetworów mogą kształtować się następująco:
 
a) mleko surowe

  • czerwiec - 102-107 zł/hl (bez VAT)

  • wrzesień - 102-109 zł/hl (bez VAT)

b) masło w blokach

  • czerwiec - 10,60-11,20 zł/kg (z VAT)

  • wrzesień - 10,70-11,50 zł/kg (z VAT)

c) odtłuszczone mleko w proszku (OMP) 

  • czerwiec - 7,20-7,60 zł/kg (z VAT)

  • wrzesień - 7,40-7,90 zł/kg (z VAT).Tagi:
źródło: