Większe zasiewy buraków i produkcja cukru w 2017 r.

W sezonie cukrowniczym 2017/2018 wystąpią duże zmiany regulacji na rynku cukru w UE. Likwidacji ulegną kwoty produkcji oraz minimalna cena skupu buraków cukrowych wynosząca 26,29 EUR/t.

Większe zasiewy buraków i produkcja cukru w 2017 r.
Koncerny cukrownicze prowadzą kontraktację surowca na sezon 2017/2018. Szacuje się, że dobra koniunktura na rynku globalnym oraz wysokie ceny w kraju wskazują, że 2017 r. areał zasiewów buraków cukrowych może zwiększyć się o 5% do 210 tys. ha. Jeżeli technologiczny plon cukru wyniesie 10 ton/ha, to produkcja cukru może przekroczyć 2,1 mln ton.

Ceny cukru w Polsce

Na krajowym rynku utrzymują się wysokie ceny. Jak podaje Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w grudniu 2016 r. cena zbytu cukru workowanego wyniosła podobnie jak przed miesiącem 2,55 zł/kg i była o 21,4% wyższa niż analogicznym okresie 2015 r. Roczna cena zbytu cukru w workach wyniosła 2,37 zł/kg i była o 24% większa niż w 2015 r. Cena zbytu cukru paczkowanego zwiększyła się w obrębie miesiąca o 0,3% do 2,75 zł/kg i była o 26,8% wyższa niż w grudniu 2015 r. Roczna cena zbytu cukru paczkowanego wyniosła 2,60 zł/kg i była o 31,1% wyższa niż w 2015 r.
 
Dynamika cen w handlu detalicznym była podobna. W grudniu 2016 r. na poziomie detalu cena wyniosła 3,17 zł/kg i była większa o 0,3% niż w listopadzie i o 26,8% niż przed rokiem. Roczna cena wyniosła 2,87 zł/kg i była o 28,6% wyższa niż w 2015 r.

Ceny cukru na świecie

Na globalnym rynku w grudniu 2016 r. utrwalił się zniżkowy trend cen. Według F.O. Licht w grudniu 2016 r. światowe ceny cukru białego zmalały do 510 USD/t, a cukru surowego do 414 USD/t. Stosunkowo wysokie ceny cukru będą utrzymywały się również w 2017 r., gdyż wskazuje na to sytuacja podażowo-popytowa na globalnym rynku.
 
Według szacunków F.O. Licht w sezonie 2016/2017 światowa produkcja zwiększy się o 2,5% do 178,8 mln ton cukru surowego, a spożycie o 1,4% do 183,3 mln ton. W wyniku czego spadną zapasy końcowe, które będą stanowiły 35,2% globalnej konsumpcji względem 38,9% w sezonie poprzednim.


Tagi:
źródło: