| Autor: redakcja1

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (19.07.2020)

W trzecim tygodniu lipca 2020 r. na rynku krajowym zaobserwowano zwyżkę cen zbytu masła, przy jednoczesnym dalszej obniżce cen mleka w proszku. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (19.07.2020)
Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 
W zakładach mleczarskich monitorowanych w obrębie Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 13–19.07.2020 r. za masło w blokach w kraju otrzymywano 13,85 zł/kg, a więc więcej o 4,5% niż tydzień wcześniej i o 6% niż przed miesiącem. Cena zbytu masła konfekcjonowanego ukształtowała się w granicy 16,61 zł/kg i była wyższa o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 6% niż miesiąc wcześniej. W stosunku do cen sprzed roku masło w blokach było tańsze o 10%, a masło konfekcjonowane – o 4%.
 
Za odtłuszczone mleko w proszku w trzecim tygodniu lipca 2020 r. płacono 8,48 zł/kg, a więc mniej o 2% niż w poprzednim notowaniu i o 5% niż przed miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku wyniosła 11,35 zł/kg i była niższa o 1% niż przed tygodniem i o 4% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku OMP było o 1% droższe, a PMP – o 7% tańsze.
 
Krajowi producenci za ser Edamski uzyskiwali 13,28 zł/kg, czyli więcej o 3% niż w drugim tygodniu lipca br. i o 1% niż przed miesiącem. Cena sera Gouda wyniosła 13,35 zł/kg i była niższa o 0,5% od notowanej w poprzednim tygodniu, ale wyższa o 4% niż przed miesiącem. Oba gatunki serów podpuszczkowych dojrzewających były droższe niż przed rokiem o 5–6%.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
Na giełdzie w Chicago w notowaniu z 17 lipca 2020 r. cena masła, podobnie jak przed tygodniem, ukształtowała się w granicy 3 726 USD/t. Jednocześnie cena tego rodzaju tłuszczu mlecznego była niższa o 9% niż miesiąc wcześniej i o 30% niż przed rokiem.
 
Za odtłuszczone mleko w proszku otrzymywano 2 271 USD/t, czyli więcej o 1% niż w poprzednim notowaniu i o 2,5% niż 19 czerwca br. Cena pełnego mleka w proszku wyniosła 3 748 USD/t i była wyższa o 1,5% niż tydzień i miesiąc wcześniej. W stosunku do cen sprzed roku OMP było tańsze o 0,5%, a PMP – o 4%.
 
Za ser Cheddar na rynku amerykańskim płacono 5 864 USD/t, czyli o 9% mniej niż przed tygodniem, ale o 0,4% więcej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku Cheddar był o 49% droższy.


Tagi:
źródło: