Rynek produktów mlecznych

W 2023 r. wzrost dostaw mleka do przemysłu mleczarskiego wpływał stymulująco na zwiększenie krajowej produkcji masła, OMP i serów.

Rynek produktów mlecznych
W okresie styczeń–wrzesień 2023 r. produkcja masła w Polsce ukształtowała się w granicy 198 tys. ton, tj. wyższym o 7% niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Równocześnie na rynku serów podpuszczkowych dojrzewających produkcja wzrosła o 8,5% i osiągnęła 288 tys. ton. Nieznaczny wzrost produkcji o 1% do 385 tys. ton odnotowano w segmencie serów niedojrzewających i twarogowych. W okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 r. produkcja OMP wyniosła ponad 145 tys. ton i była wyższa o 3,5% niż przed rokiem.

W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 r. wartość wywozu produktów mlecznych z kraju wyniosła blisko 2,6 mld euro i była mniejsza o 8% niż w tym samym okresie 2022 r. Jednocześnie na import tego asortymentu wydatkowano prawie 1,25 mld euro, tj. niższy o 4% niż w tym samym okresie przed rokiem. Dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi od stycznia do września 2023 r. ukształtowało się na poziomie 1,35 mld euro, a więc mniejszym o 11% niż przed rokiem.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. udział krajów unijnych w polskim eksporcie produktów mlecznych stanowił 67%. Przychody uzyskane z wywozu do krajów UE wyniosły 1,75 mld euro i były mniejsze o 14% niż w porównywalnym okresie 2022 r. Głównymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy - 18% wartości i 465 mln euro, które zakupiły głównie mleko płynne, śmietanę, sery i twarogi, Czechy - 7% i 172 mln euro: sery, twarogi, masło, Włochy - ponad 5% i 136 mln euro: sery, twarogi, mleko w proszku oraz Niderlandy - 4% i 116 mln euro: masło, sery, twarogi i mleko w proszku i Rumunia - 4% i 115 mln euro: sery, twarogi i masło.

Udział krajów pozaunijnych w wywozie produktów mlecznych z Polski od stycznia do września 2023 r. stanowił 33%. Przychody otrzymane z wysyłki wyniosły około 0,86 mld euro i były większe o 9% niż w porównywalnym okresie 2022 r. Największy udział w polskim eksporcie spośród krajów pozaunijnych miały: Algieria - 5% wartości wywozu i 132 mln euro, gdzie wywożono głównie mleko w proszku i mleko zagęszczone, Wielka Brytania - 5% i 131 mln euro: sery, twarogi i lody, Ukraina - ponad 3% i 83 mln euro: sery i twarogi, Chiny - blisko 3% i 69 mln euro: mleko płynne, śmietana i serwatka, a także Arabia Saudyjska - 2% i 50 mln euro: sery, twarogi i mleko w proszku.


Tagi:
źródło: