Skontrolowano produkty regionalne i tradycyjne

Z roku na rok systematycznie przybywa producentów, którzy chcą wyróżniać swoje produkty unijnym symbolem ChNP, ChOG lub GTS. W 2015 r. liczba świadectw jakości i certyfikatów zgodności, czyli dokumentów uprawniających do używania zarejestrowanych nazw wyniosła 749, co oznacza ponad 73% wzrost w stosunku do 2014 r.

Skontrolowano produkty regionalne i tradycyjne

Polskie produkty regionalne i tradycyjne

Kontrole zgodności ze specyfikacją produktów posiadających zarejestrowane nazwy jako ChNP, ChOG lub GTS przeprowadzają wojewódzkie inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wydając świadectwa jakości lub jednostki certyfikujące upoważnione przez ministra właściwego ds. rynków rolnych wydając certyfikaty zgodności. Wyboru organu kontrolnego dokonują producenci.
 
Część dokumentów potwierdzających zgodność ze specyfikacją (świadectw jakości i certyfikatów zgodności) została wydana w latach poprzednich na okres dłuższy niż rok, dzięki czemu w 2015 r. były one nadal ważne. W takich przypadkach, utrzymanie zgodności produktu ze specyfikacją potwierdziły kontrole realizowane w ramach nadzoru nad producentami posiadającymi ważne świadectwa jakości lub certyfikaty zgodności.

Kontrole przeprowadzone przez wojewódzkie inspektoraty JHARS w 2015 r.

W 2015 r., po przeprowadzeniu kontroli na wniosek producentów, wojewódzcy inspektorzy JHARS wydali 59 świadectw jakości potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów posiadających zarejestrowane nazwy jako ChNP, ChOG, GTS ze specyfikacją. Dodatkowo w 2015 r., ważność zachowało 187 świadectw jakości wystawionych w 2014 r. i 2013 r., z czego ważność 14 świadectw skończyła się w trakcie 2015 r.  
 
Wojewódzkie inspektoraty JHARS w 2015 r. przeprowadziły kontrole następujących produktów:
 • bryndza podhalańska (ChNP),
 • cebularz lubelski (ChOG),
 • chleb prądnicki (ChOG),
 • kiełbasa lisiecka (ChOG),
 • kołacz śląski (ChOG),
 • miód z Sejneńszczyzny (ChNP),
 • obwarzanek krakowski (ChOG),
 • oscypek (ChNP),
 • pierekaczewnik (GTS),
 • podkarpacki miód spadziowy (ChNP),
 • redykołka (ChNP),
 • rogal świętomarciński (ChOG),
 • ser koryciński swojski (ChOG),
 • wielkopolski ser smażony (ChOG).
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: