| Autor: mikolaj

Spada spożycie soków i nektarów w UE

Według danych AIJN (European Fruit Juice Association), spożycie soków i nektarów w krajach Unii Europejskiej w 2013 roku zmniejszyło się o 4,2% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosło 10,017 mld litrów, z czego 100-proc. soków owocowych o 4,6% do 6,470 mld. Było to zatem kontynuacją obserwowanego od wielu lat trendu spadkowego na rynku Wspólnoty.

Spada spożycie soków i nektarów w UE

Spożycie soków UE

Jak podają analitycy Banku BGŻ od 2009 roku łączne spożycie w Unii zmniejszyło się o 11,1% (średnioroczny spadek o 2,9%). Konsumpcja soków i nektarów w przeliczeniu na mieszkańca Unii wyniosła 19,6 litrów, a największą konsumpcję per capita odnotowano w Niemczech - 31 l/os. W największym stopniu za spadek spożycia odpowiadały kraje takie jak Niemcy (-121 mln l), Włochy (-50 mln l), Francja (-60 mln l) czy też Hiszpania (-60 mln l).

Zmiany w wolumenie spożycia soków i nektarów na rynku europejskim wynikają w dużej mierze ze zmieniających się preferencji konsumentów. Widoczny jest trend w kierunku odwracania się od konsumpcji soków produkowanych z koncentratów. Z danych AIJN wynika, że w 2013 roku spożycie takich soków (dotyczy soków 100-proc.) zmniejszyło się o 6,8% w relacji r/r (do 4,668 mld l). Z drugiej strony w analogicznym okresie o 1,7% wzrosło spożycie soków NFC (Not From Concentrate).

Konsumpcja soków w Polsce

Jeśli chodzi o Polskę, zmiany w konsumpcji soków i nektarów wpisywały się w ogólnoeuropejski trend. W 2013 roku ukształtowała się na poziomie 673 mln litrów co oznaczało spadek o 3,2% w stosunku do roku poprzedniego. Silnym wzrostem (16% r/r) charakteryzowało się natomiast spożycie soków NFC.

Spożycie soków będzie dalej spadać

Według szacunków Stowarzyszenia w kolejnych latach konsumpcja soków i nektarów w Europie będzie ulegać dalszym spadkom, już w samym 2014 roku osiągnąć ma poziom poniżej 10 mln litrów. Zmniejszanie się konsumpcji nie będzie sprzyjać poprawie sytuacji na unijnym rynku koncentratu jabłkowego. Obecnie ceny zagęszczonego soku jabłkowego kształtują się na poziomie 0,75 euro/kg (połowa września br.), a bez istotnego zwiększenia eksportu z Unii w bieżącym sezonie, presja na spadki cen będzie się utrzymywać. Wysoce prawdopodobne jest, że tegoroczny wzrost produkcji jabłek w Europie przyczyni się do wzrostu produkcji koncentratu jabłkowego i tym samym zwiększenia jego zapasów na rynku Unii.

Przerób jabłek na koncentrat w Polsce

TRSK spodziewa się, że w Polsce przerób jabłek na koncentrat jabłkowy w bieżącym sezonie może wynieść blisko 2 mln ton, co oznaczałoby wzrost o 20% w stosunku do sezonu 2013/2014 (por. do szacunków IERiGŻ-PIB).


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!