| Autor: redakcja1

Spadek cen cukru

Na krajowym rynku utrwala się zniżkowy trend cen, o czym decyduje spadek cen cukru białego na świecie oraz duża produkcja w kampanii 2017/2018. W sierpniu br. ceny zbytu cukru w workach zmalały o 6% do 2,33 zł/kg.

Spadek cen cukru
Ceny te były o 3% większe niż przed rokiem. Ceny zbytu cukru paczkowanego zmalały w porównaniu z lipcem br. o 7,7% do 2,15 zł/kg i były aż o 25,3% mniejsze niż przed rokiem. Ceny cukru workowanego są wyższe od cen cukru konfekcjonowanego, gdyż przemysł spożywczy zgłasza większe zapotrzebowanie niż gospodarstwa domowe, gdzie spożycie spada. Średnia cena detaliczna w sierpniu br. wyniosła 3,07 zł/kg i była o 2% niższa niż przed miesiące, ale była o 3,3% wyższa niż sierpniu 2016 r.
 
Jak podaje Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, dalszy spadek cen na krajowym rynku będzie miał negatywny wpływ na sytuację finansową przemysłu cukrowniczego i dochodowość uprawy buraków cukrowych, gdyż ceny skupu w umowach kontraktacyjnych są uzależnione od cen cukru.
 
Od lutego br. globalne ceny cukru wykazują tendencję spadkową i w maju były już mniejsze niż w maju 2016 r. We wrześniu minimalnie wzrosły globalne ceny cukru surowego. Jak wynika z danych USDA ERS światowe ceny cukru białego zmalały we wrześniu br. do 370 USD/t.
 
Ceny cukru surowego wzrosły w porównaniu z sierpniem br. o 0,9% do 307 USD/t. Nieznaczny wzrost cen potwierdza także indeks cen FAO, gdyż we wrześniu indeks globalnych cen cukru wyniósł 204,2 pkt. względem 203,9 pkt. Niskie ceny cukru są wynikiem dużej podaży przy niewielkich zmianach popytu.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!