| Autor: redakcja1

Spadek eksportu i importu polskiego cukru (I-XI 2013)

W okresie styczeń-listopad 2013 roku eksport polskiego cukru uległ wyraźnej redukcji, jednocześnie znacznie silniej spadł import – podaje FAPA/FAMMU.

Spadek eksportu i importu polskiego cukru (I-XI 2013)
Saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem było dodatnie, chociaż w ujęciu rocznym pogorszyło się, głównie wartościowo, co należy łączyć ze spadkiem cen.
 
W ciągu pierwszych 11 miesięcy minionego roku eksport cukru z Polski wyniósł 469,1 tys. ton, a jego wartość 288,6 mln euro. Oznacza to spadek w ujęciu rocznym o odpowiednio 12 i 18%. Przeciętna wartość eksportu zmalała o 7% do 615 euro/t, a więc do około 2,58 zł/kg.
 
Największym importerem polskiego cukru w tym czasie były kraje unijne, gdzie trafiło 74% wywozu. Do UE cukier sprzedawano średnio po 691 euro/t – 13% zniżka, tj. po 2,9 zł/kg. Do krajów trzecich cukier trafiał przeciętnie po 403 euro/t – 15% obniżka, czyli po 1,69 zł/kg. Głównymi odbiorcami były Niemcy, Słowacja, Izrael, Czechy, Litwa i Rosja oraz Liban i Syria.
 
W okresie styczeń-listopad 2013 roku import cukru do Polski spadł o 24% do 186,1 tys. ton, a jego wartość obniżyła się o 26% do 110,4 mln euro. Cukier sprowadzano po średnio 593 euro/t – spadek o 3%, przy czym nie było tu rozróżnienia na cukier biały i surowy.
 
Największym dostawcą były kraje trzecie, skąd sprowadzono 75% zakupionego cukru. Pozostała część pochodziła od unijnych partnerów. Z krajów trzecich cukier importowano przeciętnie po 564 euro/t – zniżka o 1%, tj. po około 2,37 zł/kg, a z krajów unijnych po 684 euro/t – 15% obniżka, co daje 2,87 zł/kg.
 
Najwięcej cukru sprowadzono z Brazylii, Kuby, Sudanu i Mozambiku oraz Francji i Niemiec. Dwa pierwsze z tych państw korzystają z preferencyjnego importu do UE, co oznacza kontyngenty o obniżonym cle do 98 euro/t, dwa kolejne z bezcłowego dostępu do wspólnotowego rynku. W ramach UE handel jest bezcłowy.
 
Jeszcze w obrębie pierwszego półrocza 2013 roku zakup cukru był o 40% większy w ujęciu rocznym. W pięciu kolejnych miesiącach sprowadzono jednak zaledwie 42,1 tys. ton w stosunku do 141,3 tys. ton w analogicznym okresie poprzedniego roku.
 
Mniejsza podaż sprowadzanego cukru w połączeniu ze zwiększającym się eksportem do UE, gdzie w omawianym okresie wywóz wzrósł w tym kierunku o 13% do 345,2 tys. ton, może nie tylko spowolnić obserwowany od początku roku spadek detalicznych cen cukru w Polsce, ale nawet doprowadzić do podwyżek. Niemniej jednak, należy pamiętać, że wprowadzenie pozakwotowej produkcji na rynek UE do celów spożywczych może znacząco poprawić zaopatrzenie. Taka decyzja ma zapaść również i dla obecnego sezonu 2013/2014.
 
W pierwszych 11 miesiącach 2013 roku saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem było dodatnie, choć spadło o 2% do 283 tys. ton i o 12% do 178,2 mln euro.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!