Spadek eksportu pierwotnego przetwórstwa zbóż

Znacznie obniżył się eksport produktów pierwotnego przetwórstwa zbóż, w tym przede wszystkim słodu. Duży był także spadek wywozu produktów przetworzonych.

Spadek eksportu pierwotnego przetwórstwa zbóż
W imporcie zaobserwowano dynamiczny wzrost przywozu kasz i ziaren obrobionych inaczej oraz ograniczenie zakupu mąk oraz produktów przetworzonych.
 
Jak zauważa Wiesław Łopaciuk z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, przemysłowe przemiały zbóż zmalały w kwietniu br., w porównaniu z poprzednim miesiącem o 17,1%, wynikiem czego zmniejszyła się produkcja mąk oraz pozostałych produktów zbożowych. Mniej wytworzono też pasz dla zwierząt.
 
W maju 2017 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem minimalnie zwiększyły się ceny producenta i ceny detaliczne mąki poznańskiej oraz ceny producenta kaszy jęczmiennej. Ceny pozostałych produktów zmieniały się w nieznacznym stopniu. Podrożały mieszanki przemysłowe dla bydła, drobiu oraz dla loch. Natomiast ceny pozostałych mieszanek przemysłowych dla trzody oraz ceny koncentratów białkowych minimalnie wzrosły W czerwcu 2017 r. ceny zbóż na większości europejskich rynków cechował trend zwyżkowy.


Tagi:
źródło: