| Autor: redakcja1

Bilans unijnej produkcji cukru w sezonie 2015/2016

Według danych nadesłanych przez kraje członkowskie Komisji Europejskiej, w sezonie 2015/2016 powierzchnia upraw buraków cukrowych wyniosła 1,337 mln hektarów i była aż o 15% mniejsza w ujęciu rocznym.

Bilans unijnej produkcji cukru w sezonie 2015/2016

Zasiewy i plonowanie buraków cukrowych

Jak podaje FAMMU/FAPA, największe uprawy znajdują się we Francji - 350 tys. ha, Niemczech - 295 tys. ha i Polsce - 172 tys. ha. W tych trzech krajach znajduje się 61% upraw buraków cukrowych w UE.

Przeciętny plon technologiczny cukru został oceniony został na 10,9 t/ha w odniesieniu do 12,2 t/ha w sezonie 2014/2015. Oznacza to obniżkę w skali rocznej o 11%. Powyżej tej średniej wyższa produkcja cukru w przeliczeniu na hektar upraw buraków cukrowych występuje na ogół w krajach Europy Zachodniej, największa jest udziałem Hiszpanii - 14,9 t/ha, Belgii - 13,6 t/ha, Francji i Danii - po 12,9 t/ha, Holandii - 12,7 t/ha, Wielkiej Brytanii 12,4 t/ha i Niemiec - 11,3 t/ha. W Polsce wydajność z hektara upraw jest dużo mniejsza od unijnej i wynosi 8,5 t/ha względem 10,3 t/ha rok wcześniej.

Produkcja cukru w UE i Polsce

Na podstawie tych danych KE szacuje, że w sezonie 2015/2016 produkcja cukru obniży się o 23% do 14,867 mln ton. Do tego należy doliczyć 2,663 mln ton z tytułu przeniesienia z sezonu 2014/2015.
 
Wcześniejsze przewidywania zakładała bieżącą produkcję wyższą o 80 tys. ton. Kwota produkcyjna w wysokości 13,53 mln ton zostanie więc przekroczona o 1,489 mln ton, a doliczając przeniesienie o 4,15 mln ton. W ujęciu roku oznacza to zwyżkę o 7%, co jest wynikiem mniejszej produkcji i wysokiego przeniesienia.
 
Największe nadwyżki będą udziałem Francji – 1,5 mln ton i Niemiec – 970 tys. ton. KE przewiduje, że produkcja w Polsce zmaleje do 1,423 mln ton i nadwyżka produkcyjna wyniesie 339 tys. ton. Wysoka nadwyżka produkcyjna będzie również udziałem Wielkiej Brytanii - 187 tys. ton, Włoch - 166 tys. ton, Belgii - 161 tys. ton, Holandii i Czech - po 149 tys. ton.
 
W sezonie 2015/2016 najwięcej cukru spośród unijnych krajów wyprodukuje Francja – 4,296 mln ton, Niemcy z 2,942 mln ton. Na trzecim miejscu znajduje się Polska. Produkcja w Wielkiej Brytanii przekroczy milion ton, Holandii - 0,8 mln ton, a w Belgii 0,67 mln ton. W tych 6 krajach wytwarza się prawie 2/3 unijnego cukru, połowa z kolei jest produkowana we Francji i Niemczech. Udział Polski to 9%.

Największymi powodami ograniczenia produkcji cukru są mniejsze kontraktacje wymuszone nadprodukcją w poprzednich sezonach i niesprzyjające warunki pogodowe, które odbiły się negatywnie na plonowaniu i jakości buraków cukrowych.Tagi:
źródło: