| Autor: redakcja1

Spadki cen OMP w UE w sierpniu 2014 r.

Dnia 10 sierpnia 2014 roku przeciętna ważona cena OMP w UE osiągnęła granicę 2,72 EUR/kg i była o 6,25% mniejsza niż przed miesiącem, choć pozostając przy tym na pułapie o 13,84% niższym niż w analogicznym czasie 2013 r. - podaje FAMMU/FAPA.

Spadki cen OMP w UE w sierpniu 2014 r.
W omawianym czasie podobnie zachowywały się ceny OMP na rynku polskim, gdzie 10 sierpnia osiągnęły granicę 2,68 EUR/kg, a więc o niemal 12,13% mniejszą niż przed rokiem, przy czym w skali miesięcznej odnotowano ponad 3% spadek i były o 1,29% niższe od średniej dla całej UE. W ujęciu PLN w skali roku odnotowano z kolei zniżkę rzędu 13% z 12,91 PLN/kg do 11,24 PLN/kg. Jest to najmniejsza cena OMP na rynku polskim od roku. Stawka ta jest niższa o 19% od największej wartości z 2014 roku odnotowanej w lutym.
 
Nieco większe ceny OMP zaobserwowano na rynku czołowego unijnego producenta, jakim są Niemcy. W pierwszej dekadzie sierpnia 2014 r. utrzymywały się one na poziomie 2,78 EUR/kg, co oznacza obniżkę o 5,12% w skali miesięcznej. W odniesieniu do drugiego unijnego potentata, jakim jest Holandia, odnotowano mniejszą cenę OMP: 2,57 EUR/kg, tj. o 9,5% mniej stawką niż przed miesiącem. Spory wpływ na obserwowane zniżki ma wprowadzone przez Rosję embargo na import żywności pochodzącej z Unii Europejskiej, w tym również przetworów mlecznych.
 
W ostatnich latach na rynek największego państwa na świecie trafiało niemal 5% ogółu wysyłanego z UE OMP. Dnia 10 sierpnia 2014 roku ceny OMP w UE kształtowały się przeciętnie na granicy o 59,9% wyższej od progu interwencyjnego, tym samym osiągając pułap jedynie o 3,21% większy niż ceny OMP wywożonego z państw Oceanii, tj. Nowej Zelandii i Australii, do portów Europy Płn. (baza fob), które są uznawane za ceny światowe.
 
Na rynku amerykańskim, u jednego z największych konkurentów UE, malejące w ostatnich tygodniach ceny OMP znajdują się aktualnie na poziomie o 11,3% mniejszym niż średnia we Wspólnocie, przy czym po pierwszej dekadzie sierpnia było to w przeliczeniu 2,41 EUR/kg. Niemniej jednak USA również zostały objęte embargiem na eksport żywności do Rosji.
 
Na rynkach UE spadają także ceny pełnotłustego mleka w proszku (PMP). Zarówno w Polsce, Holandii, Niemczech, jak i przeciętnie w całej UE w dniu 10.08.2014 r. ceny PMP były mniejsze od ich wartości sprzed miesiąca. Po pierwszej dekadzie sierpnia 2014 roku średnie ważone ceny PMP w UE osiągnęły granicę 3,01 EUR/kg. Stawki te były mniejsze o 17,8% od cen z analogicznego okresu 2013 r. i o niemal 6,8% niż przed miesiącem. W Niemczech notowania PMP wyniosły 3,11 EUR/kg, a więc były o 4,6% mniejsze niż przed miesiącem, a w Holandii 2,57 EUR/kg, co oznacza spadek o 18% w ujęciu miesięcznym. W Polsce dnia 10 sierpnia 2014 roku ceny PMP zmalały o 5,49% do 3,16 EUR/kg w skali miesięcznej.
 
W związku z bardzo wysokimi cenami OMP, utrzymującymi się w UE w tym roku, w obrębie pierwszego kwartału 2014 r. zakłady przetwórcze znacznie zwiększyły produkcję. Jak wynika z najnowszych danych KE, w ciągu pierwszych pięciu miesięcy obecnego roku we Wspólnocie wytworzono o 7,9% więcej tego proszku niż w tym samym czasie 2013 r.
 
Na zwiększenie się produkcji w ostatnim kwartale 2013 r. i na początku bieżącego roku wpływ ma m.in. fakt, że ceny unijnego odtłuszczonego mleka w proszku w tym okresie były sporo mniejsze od cen światowych tego proszku, przez co unijne OMP stawało się coraz bardziej konkurencyjne i popyt na nie wzrastał. Świadczy o tym także znaczący przyrost eksportu tego proszku poza UE w obrębie pierwszych sześciu miesięcy 2014 roku. W tym czasie poza granice Wspólnoty wywieziono o 62% więcej tego proszku niż przed rokiem, czyli 328,8 tys. ton.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!